Handel trójstronny Polska-Włochy – kraj trzeci

Włochy to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski. Nasze rodzime firmy coraz częściej odnoszą sukcesy w Italii dzięki jakości i innowacyjności swoich produktów. Polsko-włoskie transakcje handlowe nie zawsze kończą się na transakcji kupna sprzedaży jedynie między firmą polską i włoską. Coraz częściej wymiana ta angażuje także trzeciego partnera, z innego kraju UE lub spoza Wspólnoty. Operacje te stanowią handel trójstronny.

Wymiana wewnątrzwspólnotowa i rodzaje transakcji trójstronnych

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów odbywa się między podmiotami z różnych krajów UE. Włoskie przepisy, DL 331/93, dostosowane do norm obowiązujących w całej Unii Europejskiej, rozróżniają operacje B2B, w których obowiązuje zasada ogólna opodatkowania w kraju przeznaczenia towaru oraz transakcje B2Copodatkowane w kraju pochodzenia. Często transakcje między przedsiębiorcami mającymi siedzibę w różnych krajach UE odbywają się na zasadzie operacji trójstronnych.

Rodzaj transakcji trójstronnej zależy od kraju, w których mają siedzibę podmioty biorące w niej udział. Z punktu widzenia włoskich podmiotów gospodarczych, możemy wyróżnić:
Transakcja trójstronna UE, kiedy trzy podmioty mają siedzibę w trzech różnych krajach UE.
Transakcja trójstronna wewnętrzna, inaczej krajowa, jeżeli oba podmioty mają siedzibę we Włoszech.

Czytaj dalej: Italia&Polonia w biznesie

Korespondentka ds. ekonomicznych i gospodarczych: Anna Czerwińska, autorka bloga Italia&Polonia w Biznesie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *