RODO – nowe przepisy europejskie dotyczące privacy

Bolonia

Regulacje europejskie dotyczące ochrony danych osobowych to trudny orzech do zgryzienia dla firm. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) weszło w życie rok temu, ale nadal nie bardzo wiadomo jak interpretować poszczególne zarządzenia. Przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany.

Według wielu badań przeprowadzanych tuż przed wejściem przepisów niemal 80 proc. osób decyzyjnych z działów IT w firmach nie było w pełni świadomych konsekwencji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych lub w ogóle nie słyszało o RODO (ang. GDPR). Spośród pozostałych 20 proc. tylko jedna piąta spełniała nowe wymogi. Rok później jest lepiej, ale ciągle w wielu firmach świadomość dotycząca ochrony danych osobowych jest niewystarczająca. RODO niejako rozszerza pojęcie danych osobowych (PII – Personal Identifiable Information) – do tej pory dotyczyło ono głównie imion i nazwisk, adresów, dat urodzenia, e-maili itp.

Według nowego rozporządzenia dane osobowe to również numery ID, informacje dotyczące lokalizacji, wskaźniki odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego, statusu majątkowego oraz społecznego, a nawet dane genetyczne czy biometryczne, które pomogłyby zidentyfikować konkretną osobę.

W ubiegłym roku były pierwsze w Polsce procesy sądowe związane z poważnym wyciekiem danych osobowych. To doskonale obrazuje, jak bardzo pożądanym na rynku „towarem” są dane osobowe. Dotychczasowy handel listami mailingowymi nie jest już wystarczający, a przestępcy zaczynają sięgać po znacznie szersze obszary naszego życia, uzyskując nasze numery PESEL, adresy zamieszkania czy nawet informacje o stanie naszego zdrowia.

Właściwie stosowane przepisy RODO mogą być pomocne w zwalczaniu tego zjawiska nie tylko o poprzez wysokie kary finansowe nakładane na podmioty i osoby stosujące niewłaściwe praktyki w zakresie ochrony danych osobowych, ale poprzez uzmysłowienie problemu i praktyczne rozwiązania.

Naprzeciw tej problematyce wychodzi firma Atena, organizując w Bolonii szkolenie na ten temat 30 maja w godzinach od 14 do 18, Via di Corticella 89/2, prowadzone przez adwokata  Pasquale Luigi Laurenzano, konsultanta GDPR, wybitnego znawcę tej problematyki.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy www.atenateam.it

Mail do zapisów [email protected]

Tel. 051 210641

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.