Ważne z naszej perspektywy: UE z planem na najbliższe 5 lat – odpowiedź na globalne zmiany

Unia Europejska, krytykowana z prawa i z lewa,  poprzez swoich szefów państw i rządów przyjęła właśnie nowy program strategiczny na lata 2019-2024. Ma być on odpowiedzią na globalne zmiany.

Co z naszego punktu widzenia może być szczególnie ważne?

Nacisk położono na pilnowanie praworządności, rozwijanie polityki migracyjnej, kontrolę granic, pogłębienie unii gospodarczej i walutowej oraz rozwijanie rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji –  to główne projekty do realizacji w  przyjętym planie UE na najbliższe pięć lat.

Plan wytycza kierunek dla Unii, jest na tyle ogólny że mimo trudnych kwestii dla niektórych krajów członkowskich, udało się go przyjąć bez szczególnych problemów. Teraz chodzi o to, jak będzie on realizowany…

Wydzielono w nim części dotyczące np. ochrony obywateli i swobód, rozwijania silnej bazy gospodarczej, stworzenia neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy a także promowania europejskich interesów i wartości na skali światowej.

Świat staje się coraz bardziej niespokojnym i skomplikowanym miejscem, w którym zmiany zachodzą w szybkim tempie. To tworzy zarówno możliwości, jak i wyzwania. W ciągu najbliższych pięciu lat UE może wzmocnić i wzmocni swoją rolę w tym ewoluującym środowisku– podkreślono w dokumencie.

Już w pierwszych akapitach jest mowa o wspólnych unijnych wartościach, które leżą u podstaw modeli demokratyczno-społecznych krajów UE.

Praworządność, która odgrywa zasadniczą rolę we wszystkich naszych demokracjach, jest kluczową gwarancją, że wartości te są dobrze chronione; musi być w pełni przestrzegana przez wszystkie państwa członkowskie i przez UE”.

Dużo miejsca poświęcono konieczności zapewnienia integralności terytorium UE i skutecznej ochronie granic zewnętrznych, jako sposób na zagwarantowanie bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego. Problemem, który czeka na rozwiązanie to kompleksowa polityka migracyjna. Jest to kwestia dzieląca kraje członkowskie od lat. Jest postulat, brak szczegółów.

Należy wypracować konsensus w sprawie rozporządzenia dublińskiego, aby zreformować je w sposób zapewniający równowagę między odpowiedzialnością a solidarnością, uwzględniając osoby sprowadzone na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczych .

Podkreślono też w dokumencie, że  w ciągu kilku najbliższych lat transformacja cyfrowa jeszcze bardziej przyspieszy. W związku z tym trzeba pracować nad wszystkimi aspektami rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji: infrastrukturą, konektywnością, usługami, danymi, uregulowaniami i inwestycjami.

Kolejna kwestia to wspólna moneta. Euro ma zapewniać korzyści jej obywatelom i być silną walutą. Aby tak było trzeba  umacniać unię gospodarczą i walutową we wszystkich jej wymiarach, zakończyć tworzenie unii bankowej i unii rynków kapitałowych a także wzmocnić na arenie międzynarodowej rolę euro.

W planie przewiduje się opracowanie strategii przemysłowej (obecna Komisja Europejska też opracowała taką strategię) oraz spornego od lat postulatu  sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania w państwach unii.

Zachęcająco można odebrać postulat, że UE nie może sobie pozwolić na niewykorzystanie potencjału rynku 500 mln osób, choć to już było, chciałoby się powiedzieć i nic z tego nie wynikło.

W strategii jest też mowa o budowie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy.

Transformacja związana z klimatem da nam faktyczną szansę na modernizację i jednocześnie na objęcie pozycji lidera ekologicznej gospodarki. Nasze polityki powinny być spójne z porozumieniem paryskim. UE nie może działać w pojedynkę: wszystkie kraje powinny podejmować dalsze kroki i intensyfikować działania na rzecz klimatu..

W ramach zmian energetycznych kraje unii  mają przyspieszyć proces przechodzenia na odnawialne źródła energii, zwiększyć efektywność energetyczną i ograniczyć swoje uzależnienie od źródeł zewnętrznych. Ważne z polskiego punktu widzenia jest to, że nie ma mowy w dokumencie  o ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych.

Kolejny punkt programu to europejski filar praw socjalnych, który  powinien zostać wdrożony na szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich.

Przyjęcie planu strategicznego to wstępny, pierwszy etap procesu, który ma być rozwijany przez unijne instytucje i państwa członkowskie.

Jaka będzie unia za 5 lat, czas pokaże. 

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *