PROGRAM UROCZYSTYCH OBCHODÓW 75. ROCZNICY WYZWOLENIA ANKONY 17-18 LIPCA 2019

W związku obchodami 75. rocznicy Wyzwolenia Ankony w dniach 17-18 lipca przebywać będzie we Włoszech delegacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, której przewodniczyć będzie Minister Jan Józef Kasprzyk. Gośćmi honorowymi będą Weterani Walk.  W uroczystościach weźmie udział senator Anna Maria Anders, córka gen. Władysława Andersa.

PROGRAM UROCZYSTYCH OBCHODÓW 75. ROCZNICY WYZWOLENIA ANKONY, 17-18 LIPCA 2019

17 LIPCA

CMENTARZ POLSKI W LORETO

18.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŻOŁNIERZY 2. KORPUSU POLSKIEGO POLEGŁYCH NA

FRONCIE ADRIATYCKIM

18 LIPCA

ANKONA

09.30 BRAMA ŚW. STEFANA – UROCZYSTE OBCHODY 75. ROCZNICY WYZWOLENIA ANKONY

10.45 POMNIK RUCHU OPORU (PARK MIEJSKI PINCIO) – UROCZYSTOŚĆ ZŁOŻENIA WIEŃCÓW

11.15 CMENTARZ COMMONWEALTH – FRAZIONE PASSO VARANO – UROCZYSTOŚC ZŁOŻENIA WIEŃCÓW

PROGRAMMA COMMEMORAZIONI SOLENNI

DEL 75. ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ANCONA

17-18 LUGLIO 2019

17 LUGLIO

CIMITERO POLACCO DI LORETO

18.00 SANTA MESSA SOLENNE IN SUFFRAGIO DEI SOLDATI DEL 2. CORPO D`ARMATA POLACCO CADUTI

SUL FRONTE ADRIATICO

18 LUGLIO

ANCONA

09.30 PORTA SANTO STEFANO – COMMEMORAZIONE SOLENNE DEL 75. ANNIVERSARIO DELLA

LIBERAZIONE DI ANCONA

10.45 MONUMENTO ALLA RESISTENZA (PARCO DEL PINCIO) – CERIMONIA DEPOSIZIONE CORONE

11.15 CIMITERO COMMONWEALTH – FRAZIONE PASSO VARANO – CERIMONIA DEPOSIZIONE CORONE
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 10 = 20