Brak pracowników problemem polskiej branży AGD

Od pewnego już czasu czołowe branże w Polsce podkreślają, że barierą w dalszym rozwoju jest brak pracowników. 5 września producenci AGD w Polsce wystąpili  z apelem do premiera o podjęcie działań w celu poprawy dostępności pracowników. Dokument  podpisali prezesi największych firm produkcyjnych oraz prezydenci trzech głównych organizacji pracodawców w Polsce – Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców RP oraz Konfederacji Lewiatan.

Zgodnie z informacjami Związku Pracodawców AGD – APPLiA Polska, branża AGD zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych w budowę fabryk oraz centrów usług wspólnych. Zatrudnia ponad sto tysięcy osób, będąc największym centrum produkcji AGD w Unii Europejskiej, ale trudności na rynku pracy mogą zachwiać „pozycją najlepszego miejsca lokowania inwestycji branży AGD”.

– Napotykamy ostrą barierę dostępności zasobów ludzkich, zarówno tej podstawowego szczebla, jak i kadry inżynierskiej. Sytuacja już teraz jest bardzo trudna, jednak wedle naszych oraz niezależnych analiz może się ona jeszcze pogorszyć, ponieważ obserwujemy wzmożone aktywności rządów państw sąsiednich w tej kwestii. Niezbędny jest merytoryczny i pilny dialog dla zapewnienia dalszego rozwoju naszego przemysłu w Polsce – mówi Wojciech Konecki, członek zarządu i dyrektor generalny APPLiA Polska.

Podobne problemy napotykają producenci w branży kosmetycznej, meblowej czy samochodowej. Rozwiązanie problemów na rynku pracy staje się jednym z najpilniejszych dla polskiej gospodarki.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *