Problemy na polskim rynku pracy

Polski rynek pracy pełen jest problemów.  Z jednej strony rekordowo niskie bezrobocie, z drugiej spadające zatrudnienie, a jako dodatek zwiększający się odsetek biernych zawodowo, co szczególnie widoczne jest w przypadku kobiet.

I kwartał 2019 r to 16,94 mln osób aktywnych  zawodowo w wieku 15 lat i więcej, co stanowi  zmniejszenie w porównaniu do IV kwartału 2018 roku (o 118 tys., czyli o 0,7 proc.), a w skali o 113 tys., co daje również  0,7 proc. Biernych zawodowo w wieku powyżej 15 lat było 13,4 mln osób, więcej w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku o 12 tys., czyli o 0,1 proc., natomiast zmniejszyła w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 40 tys. – o 0,3 proc. Stopa bezrobocia ogółem w tym czasie  to 3,9 proc.

Jesteśmy bierni zawodowo w wieku produkcyjnym z powodu obowiązków rodzinnych,  choroby lub niepełnosprawności. Jednym z powodów jest też nauka i uzupełnianie kwalifikacji oraz emerytura. Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2019 roku wyniósł 55,9 proc.

Często w przypadku osób starszych jest tak, że ich kompetencje nie odpowiadają potrzebom pracodawców. Pewnym rozwiązaniem byłyby kursy doszkalające. Inwestycje w rynek pracy potrafią przynieść szybkie rezultaty. Jako przykład można podać rozwój usług opiekuńczych. Uwolnione z rodzinnych obowiązków kobiety mogą wrócić na rynek pracy, a jednocześnie stworzone zostały  nowe miejsca pracy, co w konsekwencji napędza konsumpcję i  zwiększa wpływ podatków dla budżetu.

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, ale też żyjemy coraz dłużej, więc naturalnym wydaje się wydłużanie aktywności zawodowej. Dlatego też należałoby szczególną opieką otoczyć grupę 50+. Zgodnie z prognozą GUS do roku 2050 liczba Polaków spadnie o 11,8 proc. wobec roku 2013. Za 30 lat dzieci do lat 14 będzie tylko 12,1 proc. społeczeństwa, a osób po 80. roku życia aż 10,4 proc. Co trzeci Polak będzie miał co najmniej 65 lat, a w wieku 15–64 lata będzie tylko nieco ponad połowa populacji (55,2 proc.). Biorąc pod uwagę, że dziś zaledwie trzy czwarte osób w wieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo, jest to szczególnie niepokojące.

Obecnie w Polsce wydaje się, że bezrobocie nie jest problemem. Mamy już dziś rynek pracownika, liczba osób w wieku produkcyjnym spada. Coraz ważniejszy staje się wskaźnik zatrudnienia pokazujący ile osób jest aktywnych a ile biernych zawodowo. Coraz ważniejsze będą też działania mające na celu aktywizację osób dziś nie pracujących, ale chcących wrócić na rynek pracy. 

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]

Zdjęcie: Irena Kwiatkowska jako „kobieta pracująca” w filmie „Czterdziestolatek

.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

42 − = 38