Młody Ambasador Polskości – 2. edycja konkursu

Konsulat Generalny RP zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia do udziału w 2. edycji konkursu Młody Ambasador Polskości zorganizowanego z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Włochami.

Szczegóły poniżej.

Poniżej formularz zgłoszenia:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
MŁODY AMBASADOR POLSKOŚCI – 2019

Stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Włochami

 1. Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………………………………………………
 2. Opis pracy:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Załączniki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Szkoła:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………….
 7. Telefon kontaktowy Rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie w celu realizacji działań związanych z organizacją konkursu. Podanie danych uczestnika konkursu jest
dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w konkursie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) rodzice lub prawni opiekunowie autorów prac nadesłanych do konkursu wyrażają zgodę na
nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika konkursu, a także użycie wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących konkurs Młody Ambasador Polskości oraz na stronie internetowej, fb i Twitterze Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. Wykorzystanie wizerunku, na podstawie niniejszej Zgody, nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

…………………………………………………………………..

(miejscowość i data)

………………………………………………………………………………

(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.