Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Papież Franciszek składa kwiaty

8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat o Niepokalaniu Matki Bożej został ogłoszony przez papieża Piusa IX w bulli „Ineffabilis Deus”  8 grudnia 1854 roku:
Najświętsza Maryja Panna „od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.
Co roku zgodnie z tradycją Ojciec Święty przybywa na Piazza Mignanelli, gdzie składa kwiaty pod kolumną z figurą Niepokalanej.


Dzisiejsza uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00.
Oprócz papieża na Placu będą również obecni strażacy i przedstawiciele wielu grup i związków zawodowych w Rzymie, m. in. Atac – Cotral, Acli, Acea, Inps-Inpdap oraz pracownicy ratusza miejskiego.

Korespondencja z Rzymu: Maja Krajnowska
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *