Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny jest profesjonalnym pełnomocnikiem. Profesja ta jest stosunkowo młoda – do niedawna, osoby które chciały skorzystać z pomocy prawnej, musiały udawać się do adwokata. Ten z kolei za swoje usługi życzył sobie naprawdę wysokie kwoty. Radca prawny obecnie pełni zbliżoną funkcję – na czym ona polega?

Radca prawny – kim jest?

Radca prawny jest osobą, która ukończyła stosowne studia prawnicze oraz znalazła się na liście radców prawnych. W przeciwieństwie do adwokata, radca może być zatrudniony w zakładzie pracy. Podczas rozpraw sądowych występuje w czarnej todze – cechuje się ona niebieskim żabotem oraz wypustkami mankietów.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, może działać jako kancelaria radcy prawnego. Duża część osób decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej – jest to bardziej opłacalne. Radca prawny to osoba zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zasady te regulują podstawowe wartości tego zawodu.

Obowiązki radcy prawnego

Miejsce pracy radcy prawnego pełni głównie funkcję doradczą. Do obowiązków takiej osoby należy przede wszystkim udzielanie konsultacji i porad prawnych, reprezentowanie stron przed sądami i urzędami jeśli jest taka potrzeba, sporządzenie opinii prawnych, sporządzanie umów, aktów, dokumentów oraz opracowywanie projektów aktów prawnych.

Radca prawny nie może być jedynie obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, bowiem uprawnienia w tym zakresie przysługują tylko adwokatom. Do radcy wybrać się może zarówno osoba fizyczna, jak i spółki, spółdzielnie, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje publiczne i urzędy administracji. Obowiązkiem radcy prawnego jest zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, których dowiedział się od swoich klientów, udzielając pomocy prawnej.

Kto może zostać radcą prawnym?

Jak wynika z ustawy, zawód radcy prawnego wykonywać mogą osoby wpisane na listę radców prawnych – jest ona prowadzona przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych. Musi również złożyć ślubowanie. Na taką listę może zostać wpisana tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra, ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni z praw publicznych, jest osobą uczciwą, a swych dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Ponadto, osoba, która chce wykonywać ten zawód, musi odbyć aplikację radcowską i złożyć egzamin radcowski. Tytuł radcy prawnego niesie za sobą pewien szacunek. Zawód ten jednak nie należy do najłatwiejszych – powinny się podejmować go jedynie osoby, które interesują się prawem i czują powołanie. Studia prawnicze to jedne z trudniejszych studiów – warto więc porządnie się zastanowić przed podjęciem decyzji. Oczywiście to, że zawód jest trudny, nie oznacza, że nieopłacalny – wynagrodzenie radcy prawnego może dochodzić nawet do 10 tys. zł na miesiąc – oczywiście jeśli jest zatrudniony. Jeśli posiada działalność, nie ma górnej granicy.

Artykuł powstał we współpracy z kancelaria-gdynia.euDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

80 − = 71