Dekret dotyczący celebrowania Wielkanocy we wszystkich kościołach w krajach dotkniętych Covid-19

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, w którym przedstawia sposób celebrowania tegorocznej Wielkanocy we wszystkich kościołach w krajach dotkniętych Covid-19.


Wydanie nowych rozporządzeń stało się konieczne z powodu zaistniałej sytuacji na świecie.


1.       Data Wielkanocy
Najważniejsze święto w roku jest szczególną uroczystością. Trwa trzy dni i dlatego jest nazywane Triduum Paschalnym. Jest poprzedzone czterdziestodniowym okresem Postu, a zakończone Zesłaniem Ducha Świętego. Data Wielkanocy nie może zostać przeniesiona na inny czas.

2.       Msza krzyżma świętego czyli msza święta sprawowana w Wielki Czwartek, podczas której biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo.
Biskupi mogą przełożyć tę uroczystość na inny termin – ich decyzje są uzależnione od sytuacji w poszczególnych diecezjach.

3.       Wskazania dotyczące Triduum Paschalnego
Triduum Paschalne odbędzie się w poszczególnych kościołach katedralnych i parafialnych bez udziału wiernych. Parafianie zostaną powiadomieni o godzinach rozpoczęcia uroczystości, aby móc w nich uczestniczyć online.

4. Wielki Czwartek
W drodze wyjątku kapłani danej parafii mogą wspólnie koncelebrować eucharystię. Ryt obmycia nóg (pamiątka obmycia nóg dwunastu apostołom przez Jezusa podczas „Ostatniej Wieczerzy”) zostanie ze względów bezpieczeństwa pominięty.
Nie odbędzie się również zwyczajowa procesja. Przenajświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum.
Kapłani, którzy nie mają możliwości sprawowania eucharystii Wielkiego Czwartku w tym dniu będą modlić się Nieszporami (Liturgia Godzin).

5. Wielki Piątek
Podczas liturgii Męki Pańskiej biskupi diecezjalni będą modlić się w szczególnej intencji za wszystkich chorych, zmarłych i tych, którzy czują się zagubieni w obecnej sytuacji.

6. Wielka Sobota – Święto Zmartwychwstania
Początek Czuwania Wielkiej Nocy będzie uproszczony. Podczas liturgii światła nie zostanie rozpalony ogień na zewnątrz kościołów. Kapłani poświęcą bezpośrednio Paschał i światło, które jest symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Zostanie pominięta również procesja.
Obrzęd poświęcenia ognia zostanie uwieńczony uroczystą pieśnią Exultet. Po Liturgii Słowa odbędzie się skrócona Liturgia Chrzcielna, podczas której nie będzie chrztów. Zostaną niezmiennie odnowione przyrzeczenia chrzcielne.
Wigilia paschalna zakończy się Eucharystią.
Osoby, które w żaden sposób nie będą mogły uczestniczyć w uroczystości Wielkiej Soboty, są zaproszone do modlitwy Godziny Czytań z Niedzieli Wielkanocy.

Foto z archiwum Redakcji


O sposobie obchodzenia Świąt w  poszczególnych zakonach, seminariach i wspólnotach religijnych decyduje biskup diecezjalny.

Źródło: http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/decreto-triduo-pasquale-2020.html
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-03/pandemia-coronavirus-settimana-santa-decreto-culto-divino.html

Korespondencja z Lacjum Maja Krajnowska, autorka strony Podróż do Rzymu.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *