Konkurs historyczny Patria Nostra – tryb online

Organizatorzy konkursu historycznego Patria Nostra – w związku z globalną sytuacja epidemiologiczną – zdecydowali o przeprowadzeniu go w trybie on-line, wydłużając jednocześnie terminy rejestracji i nadsyłania prac. We wrześniu ub. r. Minister Spraw Zagranicznych p. J. Czaputowicz objął Konkurs Patria Nostra patronatem honorowym.

Konkurs historyczny Patria Nostra polega na przygotowaniu 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, opiekun, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac filmowych mija 31 maja 2020 r. W założeniach, nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty filmowe miała być wycieczka do Warszawy i udział w Gali Finałowej konkursu. W przypadku utrzymywania się dalszej niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej organizatorzy przewidują zamianę wyjazdu do Polski na nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane laureatom drogą pocztową.

UCZESTNICY KONKURSU – to drużyny złożone z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej, np.
nauczyciela, rodzica lub księdza. Do konkursu mogą przystąpić: szkoły polskie i polonijne, parafie,
polonijne organizacje społeczne

ZADANIE KONKURSOWE – polega na wykonaniu 30‐to sekundowej animacji lub 45
sekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski

HARMONOGRAM – Rejestracja uczestników do 15 maja
Nadsyłanie prac do 31 maja
Głosowanie 1‐10 czerwca
Gala finałowa w Warszawie wrzesień
Wycieczka do Polski wrzesień
REJESTRACJA – rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową konkursu

www.konkurs‐patrianostra.pl

KOMUNIKACJA – każda drużyna otrzyma własne KONTO UCZESTNIKA na które można się
zalogować. Konto służy do bieżącej komunikacji z organizatorem, do przesyłania prac
konkursowych oraz do głosowania na najlepsze prace. Działanie konta zbliżone jest do
funkcjonalności skrzynki e‐mail.

NAGRODY GŁÓWNE – KILKUDNIOWE WYCIECZKI DO POLSKI .

NAGRODY POZOSTAŁE – w konkursie
Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy
uczestnicy konkursu. Dla najlepszych drużyn –
wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dla
wszystkich – książki, gry i albumy historyczne.
Zestawienie nagród jest na bieżąco uzupełniane i
publikowane na stronie internetowej konkursu.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.