Aplikacja multimedialny przewodnik „Rzym i okolice – Śladami św. Jana Pawła II”

Rzym i okolice – Śladami św. Jana Pawła II” to aplikacja na platformie Izi Travel, efekt całorocznej pracy najmłodszych uczniów Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie pod kierunkiem nauczycielki Pani Sylwii Woźniak. Multimedialny przewodnik został wykonany w ramach projektu polonijnego realizowanego ze
środków MSZ przyznanych przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.


Pomysł na stworzenie interaktywnego przewodnika zrodził się w 2018 roku, w trakcie rozmowy z moją koleżanką, również nauczycielką w Szkole Polskiej w Rzymie- panią Beatą Mateńko. Dyskutowałyśmy o tym w jaki sposób możemy przybliżyć naszym małym uczniom osobę św. Jana Pawła II. Szybko sprecyzowałyśmy idee: osoba św. Jana Pawła II jest
nierozerwalnie związana z Wiecznym Miastem, w którym teraz żyjemy zarówno my jak i nasi uczniowie.


„Św. Jan Paweł II” i „Rzym” – te słowa były inspiracją do rozpoczęcia projektu. Nasi uczniowie niestety nie mają wspomnień związanych z papieżem Polakiem. Najstarsi uczniowie biorący udział w projekcie mają po 11-12 lat. Głównym źródłem informacji o Nim są rodzice oraz nauczyciele. Na prowadzonych od lat lekcjach dotyczących postaci Wielkich Polaków zorientowałam się, że uczniowie w kolejnych klasach, z roku na rok wiedzą na temat Jana Pawła II coraz mniej.

Zaproponowałyśmy pracę nad przewodnikiem naszej pani Dyrektor- Danucie Stryjak, która z kolei namawiała nas, aby opracować przewodnik w nowoczesnej formie, która będzie wykorzystywała nowe technologie i będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko mieszkańców Rzymu, podrzucając nam pomysł aplikacji w programie IZI Travel. W dobie nowych technologii, szeroko dostępny smartphone i komputer gwarantują dostęp do proponowanych treści ogromnej grupie odbiorców, to właśnie przeważyło o wyborze formy przekazu.

Innowacyjna, interaktywna, darmowa aplikacja umieszczona na dostępnej platformie Izi Travel była strzałem w dziesiątkę. W nauczaniu, a zwłaszcza w nauczaniu dzieci poza granicami kraju bardzo istotny jest aktywny udział i zaangażowanie rodziców. Było więc oczywiste, że do realizacji projektu zostaną zaproszeni rodzice. Dzieci były bardzo zaciekawione proponowaną formą pracy. Na poszczególnych etapach projektu z serdecznością i odpowiedzialnością stopniowo zamieniali się w tropicieli, fotografów, przewodników. Wspólnie wybieraliśmy najciekawsze miejsca, zwiedzaliśmy je, opisywaliśmy i fotografowaliśmy.

Wszystkie opisane punkty szlaku zostały przetłumaczone przez uczniów z języka polskiego na język włoski, wkrótce powstanie więc nasza włoska wersja aplikacji tak by również włoscy koledzy moich uczniów mieli do niej dostęp. Dyspozycyjność i entuzjazm rodziców umożliwiły nam realizację poszczególnych etapów aplikacji w sposób sprawny, ze swego rodzaju radosnym powołaniem do tej misji. Każdy z etapów (a kilka w sposób niezwykły) utkwiły nam wszystkim w pamięci i w sercach. Nasze wycieczki w poszukiwaniu śladów Jana Pawła II w Rzymie i okolicach przepełnione były zawsze niezwykłą trudną do pisania energią i entuzjazmem. Na każdym kroku czuliśmy duchową obecność Ojca świętego.

Udało nam się skutecznie zrealizować cel główny: przybliżenie naszym uczniom osoby św. Jana Pawła II, odświeżenie wspomnień rodziców i zmobilizowanie do dzielenia się nimi z pociechami, a przede wszystkim dotarcie do ogromnej ilości Polaków i zachęcenia ich do odwiedzenie
Wiecznego Miasta i poszukiwania w nim wspomnień, relikwii oraz pamiątek związanych z Ojcem Świętym.

Cieszymy się również, że udało nam się te trudne i krytyczne dni, w których
pozostawaliśmy w izolacji napełnić błogosławieństwem św. Jana Pawła II. Pandemia, która zaskoczyła nas wszystkich w tym roku, uniemożliwiła wiernym z Polski i z całego świata organizację obchodów rocznicy stulecia urodzin Karola Wojtyły w sposób aktywny, w atmosferze jedności. Jestem pewna , że aplikacja „Rzym i okolice – śladami św. Jana Pawła II”
rozpowszechniana we współpracy z MT, 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, w warunkach epidemii koronawirusa osiągnie jeszcze większy zasięg, dotrze do Polaków w każdym zakątku świata i tym samym wniesie w serca wiernych wiele radości.

Mam szczerą nadzieję, że szeroko dostępna forma tej wirtualnej pielgrzymki umożliwi zwiedzanie charakterystycznych zakątków Rzymu również tym osobom, które z różnych powodów; zdrowotnych czy ekonomicznych nie mogą pozwolić sobie na planowanie w tym
momencie przyjazdu do Rzymu. Nasz innowacyjny przewodnik, nasza praca to prezent urodzinowy dla Karola Wojtyły na stulecie Jego urodzin. Niech będzie to również prezent dla wszystkich tych, którzy pragną pogłębiać oraz propagować wiedzę i pamięć o św. Janie Pawle II.
Mali Tropiciele ze Szkoły Polskiej w Rzymie, realizatorzy przewodnika byli obecni 18 maja 2020 roku na placu św.Piotra aby właśnie tam, wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę.

Sylwia Woźniak, 
Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *