Polski Kodeks spółek handlowych w trakcie nowelizacji

O tym, że prowadzone są konsultacje publiczne w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przypomniało na Twitterze Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Potrwają one do 19 września 2020 r.

Kodeks spółek handlowych, który nadal obowiązuje w Polsce, powstał w 2000 roku. Przez dwie dekady nie był gruntownie unowocześniany, dzięki nowelizacji zostanie dostosowany do dzisiejszej praktyki, bo  gospodarka w tym okresie przeszła zdecydowaną transformację.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy” – napisano we wpisie MAP.

 W projekcie zaproponowano wprowadzenie prawa grup spółek, zwanego prawem holdingowym. Takiego  rozwiązania nie było do tej pory w polskim systemie prawnym. Po wprowadzeniu zmian do kodeksu, spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia, tak aby realizować wspólne założenia. W pracach legislacyjnych nad Kodeksem spółek handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję  szczątkowej  regulacji prawa holdingowego,  czyli holdingów umownych – w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają pomiędzy sobą umowę o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki dominującej. Nie unormowano kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, pomiędzy którymi powstał stosunek dominacji i zależności. W polskich realiach gospodarczych dominują holdingi faktyczne, a holdingi umowne należą do rzadkości, stąd proponowana nowelizacja KSH – przez wprowadzenie nowego działu „Grupy spółek”, który dotyczy zasadniczo holdingów faktycznych – czytamy w projekcie nowelizacyjnym.

Jak poinformował resort, zmiany legislacyjne obejmą  szeroko rozumiane prawo handlowe. Mowa tu o m.in. precyzyjnym określeniu sposobu obliczania długości kadencji członków zarządów i rad nadzorczych. Ma być wprowadzona do polskiego ustawodawstwa zasada Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji) oraz dokładnie zaznaczone podstawowe obowiązki członków organów firmy. Dodatkowo reforma obejmie także  sposób funkcjonowania rad nadzorczych.  Z   organu czysto kontrolnego rady miałyby stać się  równoprawnymi partnerami zarządów, z dostępem   do informacji i instrumentów nadzoru. Miałoby to poprawić bezpieczeństwo tak spółek, jak i ich otoczenia.

Projekt zakłada także m.in. katalog informacji, które zarząd będzie zobowiązany regularnie przekazywać radzie nadzorczej. Rada z kolei będzie mogła samodzielnie czyli bez udziału zarządu   zatrudniać doradcę rady nadzorczej, np. w celu do zbadania stanu majątku spółki (w zakresie dopuszczonym przez wspólników).

Rozwiązania, które przedstawiamy są efektem prac zespołów eksperckich, w których uczestniczyli nie tylko wybitni prawnicy, ale też przedstawiciele środowisk biznesowych. Konsultacje społeczne są tym czasem, w którym w nasze prace może włączyć się każda osoba zainteresowana projektem, przedstawiając swoją perspektywę czy pomysły, jak ulepszyć projekt” – podał MAP.

Konsultacje przewidywane są  do 19 września 2020 roku.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1