Małopolska: Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

DLA KOGO?
Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić
się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za
granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie
rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

CO?
Bezpłatne usługi:
 doradztwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego
działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
 konsultacje – konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
 usługi specjalistyczne – doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
 tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
 punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
 sesje mastermind – sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.


GDZIE?
Możesz się z nami spotkać w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu w siedzibach WUP Kraków lub skorzystać ze spotkania z naszym konsultantem on-line

Telefon: 515-995-474, 504-121-480, 12 619 84 57, 12 619 84 40
e-mail: [email protected]
www.pociagdokariery.pl/powroty
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *