Koronawirus a zachorowania na inne choroby. Udar mózgu i kampania edukacyjna #NieTraćSzansyNaŻycie

Podczas pandemii koronawirusa nie zniknęły inne choroby. Nie należy lekceważyć niepokojących symptomów i skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, a jeśli to będzie potrzebne wezwać karetkę pogotowia.

W kampanii edukacyjnej #NieTraćSzansyNaŻycie wziął udział Profesor dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski, Główny Ekspert ds. Udaru Ministerstwa Zdrowia – Mapy Potrzeb Zdrowotnych, Kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Nauk Neurologicznych. Podczas pięciominutowego video Pan Profesor odpowiedział na pytania i zagadnienia związane z tematem udarów mózgu.

Z punktu widzenia pacjenta nie zmienia się nic. Zawsze w przypadku wystąpienia pierwszych objawów udaru mózgu trzeba tak szybko jak to możliwe skontaktować się z pogotowiem ratunkowym i czekać na dalsze dyspozycje. Także w warunkach epidemii Covid – 19” – powiedział Profesor Karaszewski.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *