XXV Jubileuszowy zjazd Związku Polaków we Włoszech w obecności Marszałka Tomasza Grodzkiego i przedstawicieli Senatu RP

Związek Polaków we Włoszech obchodził w marcu wspaniałą rocznicę, 25 lat swojego istnienia. Niestety bez hucznych uroczystości, a wśród kowidowej ciszy. ZPwW jest najstarszą i największą organizacją zrzeszającą stowarzyszenia i instytucje polsko-włoskie na terenie Włoch. Powstał w 1995 roku i obecnie liczy 23 podmioty. Reprezentuje Polonię wobec władz włoskich i polskich, działa na rzecz zachowania tożsamości narodowej, dba o polskie tradycje historyczne i kulturę. 

Po letniej przerwie, 10 października 2020 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie członków federacji w obecności delegacji przedstawicieli Senatu RP zaproszonych specjalnie na tę okazję. Marszałkowi Senatu profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu towarzyszyli wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Wojciech Ziemniak, senator Marek Martynowski oraz poseł na Sejm Joanna Fabisiak.

Goście przybyli do domu wypoczynkowego Seraphicum w Rzymie o godzinie 10, stosując się do wyznaczonych zasad odstępu, higieny i noszenia maseczek. Wszystkich obecnych w auditorium powitała pani prezes Urszula Stefańska-Andreini, natychmiast wyrażając swój ból z powodu braku Jolanta Piotrowska i Stanisława Augusta Morawskiego. W ich intencji ks. Marian Burniak odmówił modlitwę za zmarłych. 

O kilka słów wspomnień poproszono obecną na sali żonę Teresę i syna Paolo Morawskiego, którzy podkreślili przywiązanie pana Stanisława do Polski, Włoch i Europy. Wszystkim obecnym podarowany został numer specjalny biuletynu “Polonia włoska” kompletnie zadedykowany prezesowi Fundacji Rzymskiej Margrabiny J.S.Umiastowskiej, nestorowi Polonii włoskiej. Redaktorki Ewa Prządka i Anna Kwiatkowska zebrały wspomnienia i wszelkie materiały dotyczące tej tak bardzo cenionej w ZPwW osoby.

Następnie głos zabrał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, gratulując związkowi tak pięknego jubileuszu. Podkreślił, że – “Senat nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku, zaszczytu i przyjemności współpracy z Polonią, opieki nad Polonią i łączności ze wszystkimi, którzy czują się Polakami. Zawsze będziemy starali się pomóc, aby rzesza milionów Polaków rozsianych po całym świecie, w tym we Włoszech, miała stałe poczucie więzi z ukochaną ojczyzną”. Dodał, że Rzym i Włochy są przykładem polonijnej organizacji. Wyraził swój zachwyt dla biuletynu “Polonia włoska” zdecydowanie wyróżnia się jakością i klasą publikowanych materiałów. Marszałek docenił pracę szkół polonijnych, bo dzieci uczą się nie tylko we włoskich szkołach, ale i poświęcają swój wolny czas dla pielęgnowania swojej podwójnej tożsamości, podtrzymując tym samym swój kontakt z Polską.

Pan Janusz Kotański, ambasador przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim pogratulował związkowi pięknego jubileuszu. Wyraził swoje rozczarowanie z nie odbytej pielgrzymki do grobu Jana Pawła II z powodu panującego wirusa, ale za to z przyjemnością wspominał solidarność wśród Polaków na emigracji podczas pandemii.

W imieniu nieobecnej pani ambasador Anny Marii Anders, wiceambasador Szymon Wojtasik odczytał list skierowany do przybyłych. Córka generała Andersa gratulowała w nim istotnej i pięknej działalności ZPwW. Wspomniała założycieli i innych czynnie działających członków, jak powinniśmy z nich brać przykład, aby podtrzymać dorobek tej bogatej aktywności. 

Obie panie konsul: Adrianna Siennicka z Mediolanu i Agata Ibek Wojtasik z Rzymu w swych przemówieniach doceniły pracę Związku Polaków, z którym współpracują na co dzień. Przedstawiły również krótkie sprawozdanie z inicjatyw jakie zostały podjęte przez wydziały konsularne RP we Włoszech pomimo trudnej sytuacji na całym świecie. Nie zabrakło słów uznania dla samej prezes stowarzyszenia, pani Urszuli Stefańskiej-Andreini i jej aktywności polonijnej. 

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski stwierdził, że polityka kulturalna Polski poza granicami kraju powinna czerpać z dziedzictwa św. Jana Pawła II. Poinformował, że 13 października br. zostanie w Senacie otwarta wystawa „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”, a następnie przekazana zostanie Związkowi Polaków we Włoszech, aby mogła ona dotrzeć nie tylko do kręgów polonijnych, ale także do szerokiej włoskiej publiczności.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, Łukasz Paprotny podziękował ZPwW za lata współpracy i wspólnych projektów. Przybliżył dotychczasową działalność na rzecz Polonii włoskiej, ale i przedstawił najbliższe plany Instytutu.

Poseł Joanna Fabisiak doceniła solidarność wspólnoty polonijnej we Włoszech, pomoc jaką niosą sobie codziennie Polacy na tym pięknym półwyspie i takiej samej pomocy chciałaby udzielić Związkowi znajdując fundusze na jego potrzeby. 

Dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie, pani Danuta Stryjak przytoczyła kilka statystyk, aby podkreślić istotę szkolnictwa polonijnego. Niestety niekorzystnie wypadło tylko 1500 uczniów na około 100 tyś. Polaków zamieszkałych we Włoszech. Sytuacja epidemiologiczna nie rokuje poprawy tych zestawień. Podkreśliła trud pracy jaki został wykonany nie tylko przez uczniów, ale i rodziców oraz nauczyciel, którzy kontynuowali naukę podczas lockdown. Rzym tuż po Pekinie, był drugą placówką pracującą w systemie on line. 

Edward Trusewicz z okazji jubileuszu wręczył pani prezes ZPwW Honorowy Srebrny Medal Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych jako przedstawiciel tejże organizacji. Doceniona przedstawicielka Polonii włoskiej podkreśliła istotę misji organizacji oraz jej plany na przyszłość. Jej celem jest wymiana pokoleniowa i kontynuacja działalności poprzez nowe pokolenia. 

Wszystkie wypowiedzi podsumował marszałek Grodzki, który wyraził zachwyt bieżącą aktywnością federacji. Zbiorowe zdjęcie zakończyło część oficjalną zjazdu, w nadziei, że w przyszłym roku na wiosnę odbędzie się kolejne spotkanie.

Korespondencja Anna Traczewska, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Anders.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *