Nie wiesz, czy możesz wjechać do jednego z państw UE – wkrótce będzie można skonsultować z Europejską Mapą Epidemiczną

Wreszcie będziemy szybko mogli sprawdzić, czy możemy wjechać do danego państwa Unii Europejskiej bez problemów czy po spełnieniu pewnych warunków. Ministrowie unijni postanowili, że powstanie pierwsza europejska mapa epidemiczna.


Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe kryteria jeśli chodzi o przemieszczania się osób w czasie pandemii koronawirusa. Ma powstać europejska mapa epidemiczna, która ma ułatwić podróżowanie oraz wesprzeć państwa członkowskie w podejmowaniu decyzji związanych z
pandemią.

Raz w tygodniu państwa UE będą przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dane dotyczące tak liczby nowych zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, jak i liczby testów COVID-19 na 100 tys. mieszkańców
wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia, ale także procent pozytywnych testów COVID-19 wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia.


Po przeanalizowaniu tych danych ECDC w systemie tygodniowym będzie publikować mapę Unii Europejskiej z podziałem na regiony, oznaczane kolorem zielonym, pomarańczowym, czerwonym oraz szarym.

Znaczenie kolorów:

  • zielony: w danym regionie wskaźnik zgłoszeń w ciągu ostatnich 14 dni jest niższy niż 25, a liczba pozytywnych testów COVID-19 jest niższa niż 4 proc.
  • pomarańczowy : w danym regionie wskaźnik zgłoszeń w ciągu ostatnich 14 dni jest niższy niż 50, a liczba pozytywnych testów COVID-19 wynosi 4 proc. lub wskaźnik zgłoszeń w ciągu ostatnich 14 dni wynosi między 25 i 150, a liczba pozytywnych testów COVID-19 jest mniejsza niż 4 proc.
  • czerwony: w danym regionie wskaźnik zgłoszeń w ciągu ostatnich 14 dni wynosi 50 lub więcej, a liczba pozytywnych testów COVID-19 stanowi 4 proc. lub więcej a wskaźnik zgłoszeń w ciągu ostatnich 14 dni wynosi więcej niż 150.
  • szary: nie ma odpowiednio przekazanych informacji związanych z sytuacja epidemiczną w danym regionie.

Komisja Europejska zaleciła, że państwa członkowskie nie mogą ograniczać przemieszczania się osób „z” lub „do” regionów, które na mapie zaznaczone są na zielono i nie mogą odmawiać wjazdu na swoje terytorium. W przypadku wjazdu osoby z regionu zaznaczonego na pomarańczowo lub
czerwono, dane państwo przyjmujące może wymagać poddania się kwarantannie lub wykazania się negatywnym wynikiem testu na COVID-19.


Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem trudno jest ustalić, dokąd możemy podróżować i jakich zasad powinniśmy przestrzegać. Musimy ułatwiać życie Europejczykom i koordynować te środki – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.


Ostateczne decyzje odnoszące się do sytuacji epidemicznej w poszczególnych państwach należą jednak do władz krajowych.

Korespondencja Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 + 2 =