Włochy podzielone na 3 strefy – od 6 listopada nowe rygorystyczne środki ostrożności przeciwko nowej fali koronawirusa

Aktualizacja z 5 listopada: Wejscie dekretu w życie zostało przełożone na piątek 6 listopada.b.r.

Premier Włoch Giuseppe Conte podpisał nowy dekret zawierający nowe rygorystyczne zasady mające na celu powstrzymanie drugiej fali infekcji koronawirusem we Włoszech. Dekret będzie obowiązywać do 3 grudnia b.r.

Oto zasady dla całego kraju oraz dla różnych stref zagrożenia: czerwonej, pomarańczowej i żółtej. Niektóre regiony zostały już wymienione w różnych strefach zagrożenia jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero w czwartek.

Zasady obowiązujące w całych Włoszech

– ograniczenie przemieszczania się  – tzw. „godzina policyjna” – od  22:00 do 5.00

– samocertyfikacja: po dziesiątej wieczorem możliwe będzie wyjście tylko  ze względów zawodowych i z powodów  zdrowotnych (udokumentowane)

– zamknięcie muzeów i wystaw;

– 100% kształcenie na odległość dla szkół średnich, z wyjątkiem: zajęć laboratoryjnych;  szkół podstawowych i gimnazjów, nauczania przedszkolnego. Wszystkie  zajęcia z obowiązkowym użyciem masek także podczas lekcji (z wyjątkiem dzieci poniżej 6 lat oraz uczniów  z przeciwskazaniami do noszenia maseczki );

– średnie i duże supermarkety zamknięte w  wekeendy z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych, kiosków sprzedających, np. tytoń , prasę , bilety ,oraz księgarni.

– zmniejszenie ilości pasażerów w środkach transportu  o  50 procent  w lokalnym transporcie publicznym oraz  regionalnym  transporcie kolejowym;

– zamknięcie barów i restauracji o godzinie 18:00

– zawieszenie wstępnej selekcji i testów pisemnych publicznych i prywatnych procedur konkursowych oraz egzaminów kwalifikacyjnych do pracy , „z wyjątkiem przypadków, gdy ocena kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie programu nauczania lub drogą elektroniczną”;

– zamknięcie punktów bukmacherskich oraz gier w barach i sklepach tytoniowych;

– zdecydowanie zaleca się wszystkim, aby w ciągu dnia nie podróżowali publicznymi lub prywatnymi środkami transportu, z wyjątkiem podróży służbowych, naukowych lub zdrowotnych.

Wyznaczone zostały trzy strefy  zagrożenia : czerwona, pomarańczowa i żółta

STREFA CZERWONA  – Lombardia, Piemont, Kalabria i Dolina Aosty 

 • ograniczenie przemieszczania się  – tzw. „godzina policyjna” – od  22:00 do 5.00
 •  Nauka – Zdalne nauczanie  dla wszystkich z wyjątkiem: zajęć przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych  oraz pierwszoklasistów szkół średnich, a także w przypadku zajęć laboratoryjnych.
 • Zakaz przemieszczania się w regionach zidentyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka

„wszelkie przemieszczanie się do, i z tych terytoriów jest zabronione”, z wyjątkiem przemieszczania się z powodów zawodowych lub w sytuacjach koniecznych  ze względów zdrowotnych , w tych przypadkach należy jednak udokumentować i mieć przy sobie autocertyfikat.

Przemieszczanie sie na zajęcia dydaktyczne dozwolone według nowych zasad , dopuszcza się powrót do domu, lub miejsca zamieszkania . Zakaz wszelkiego  przemieszczania się środkami transportu publicznego lub  prywatnego  w gminie innej niż gmina zamieszkania.

 • zmniejszenie ilości pasażerów w środkach transportu  o  50 procent  w lokalnych środkach transportu i linii kolejowych, z wyjątkiem uprawnionego transportu szkolnego
 • zakaz zgromadzeń

Od 4 listopada może być wprowadzony na całym terenie kraju przez cały dzień zakaz: „Ulice i place w ośrodkach miejskich, na których mogą wystąpić zbiorowiska ludzi, mogą być zamknięte dla ruchu pojazdów i pieszych w ciągu dnia lub w określonych godzinach. Bez przeszkód będą mogły poruszać się osoby w sprawach zawodowych  oraz zamieszkujące w pobliżu.

 •  zawieszenie usług gastronomicznych , sprzedaży detalicznych oraz innych  lokali które nie posiadających produktów pierwszej potrzeby

(bary, puby, restauracje, lodziarnie, cukiernie itp.) , z wyjątkiem stołówek i stałego żywienia na podstawie umowy, pod warunkiem przestrzegania protokołów lub wytycznych mający na celu zapobieganie infekcji ”. „Tylko dostawa do domu pozostaje dozwolona, zgodnie z przepisami BHP w zakresie czynności pakowania i transportu, a także dostawa na wynos do godziny 22:00, z zakazem spożycia na miejscu lub w pobliżu lokalu ”.

usługi gastronomiczne dozwolone tylko dla :

 – punktów  gastronomicznych  zlokalizowanych  w strefach obsługi stacji benzynowych  wzdłuż autostrad,

– w szpitalach i na lotniskach .

W każdym przypadku obowiązuje obowiązek zachowania odległości między osobami co najmniej jednego metra.

 • zawieszone zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

Zawieszane są zajęcia „prowadzone ośrodkach sportowych na świeżym powietrzu ” oraz „wszelkie imprezy i zawody organizowane przez organizacje promocji sportu ”. Dopuszcza się wykonywanie indywidualnych czynności ruchowych w sąsiedztwie własnego domu pod warunkiem, że jest odległość co najmniej 1 m od każdej innej osoby oraz z obowiązkiem używania maseczki oraz uprawianie  sportu wyłącznie na świeżym powietrzu i indywidualnie.

Dozwolony spacer w pobliżu zamieszkania zawsze z obowiązkiem maseczki oraz odległości pomiędzy osobami 1 metra.

 • zawieszone rejsy

Zawieszone są  rejsy statkami pasażerskimi pod banderą Włoch. Do czasu całkowitego zejścia ze statku pasażerów i marynarzy zatrudnionych w przedmiotowych usługach przedsiębiorstwa żeglugowe są zobowiązane do przestrzegania wymagań sanitarnych związanych z pandemią”.

 • zawieszone egzaminy,  konkursy  publiczne i prywatne.

Egzaminy wstępne i pisemne  z publicznych i prywatnych procedur konkursowych oraz egzaminów kwalifikacyjnych do wykonywania zawodów są zawieszone, z wyjątkiem przypadków, w których ocena kandydatów jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie programu nauczania lub w trybie telematycznym lub w których komisja uznaje za przystąpienie do korekty sprawdzianów pisemnych ze zdalnym połączeniem.

Wykluczone  konkursy  dla personelu medycznego, w tym w razie potrzeby egzaminów państwowych i egzaminów kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu lekarza oraz dla personelu z ochrony cywilnej  ”.

 • zamknięcie muzeów i wystaw;

STREFA POMARAŃCZOWA – Apulia, Sycylia

 • ograniczenie przemieszczania się  – tzw. „godzina policyjna” – od  22:00 do 5.00
 • Zakaz  15 dni – Minister Zdrowia „co najmniej raz w tygodniu zweryfikuje utrzymywanie się sytuacji i zarządzi restrykcje   na okres minimum 15 dni” w porozumieniu z Prezydentem Województwa
 • zmniejszenie ilości pasażerów środków transportu  o  50 procent  na pokładzie lokalnych środków transportu i linii kolejowych, z wyjątkiem dedykowanego transportu szkolnego
 • restauracje , bary, puby, cukiernie , lodziarnie, itp. pozostają zamknięte, przez cały dzień , dozwolona sprzedaż  tylko na wynos do godz. 22.00
 • średnie i duże supermarkety będą zamknięte w  wekeendy z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych , kiosków sprzedających np. tytoń , prasę ,bilety , oraz księgarni,
 • fryzjerzy i gabinety kosmetyczne pozostaną otwarte
 • zdecydowanie zaleca się wszystkim, aby w ciągu dnia nie podróżowali publicznymi lub prywatnymi środkami transportu, z wyjątkiem podróży w sprawach służbowych, naukowych lub zdrowotnych.
 • zawieszone rejsy

Zawieszone są  rejsy statkami pasażerskimi pod banderą Włoch. Do czasu całkowitego zejścia ze statku pasażerów i marynarzy zatrudnionych w przedmiotowych usługach przedsiębiorstwa żeglugowe są zobowiązane do przestrzegania wymagań sanitarnych związanych z pandemią”.

 • Zakaz przemieszczania się w regionach zidentyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka

„wszelkie przemieszczanie się do, i z tych terytoriów jest zabronione”, z wyjątkiem przemieszczania się z powodu   pracy lub sytuacjami koniecznymi  ze względów zdrowotnych , w tych przypadkach należy jednak udokumentować i mieć przy sobie autocertyfikat.

 • Przemieszczanie się pomiędzy gminami

„Zabrania się poruszania się publicznymi lub prywatnymi środkami transportu w gminie innej niż miejsce zamieszkania”, chyba że istnieje „udokumentowana  konieczność przemieszczania się, np z powodów zawodowych lub zdrowotnych”, i również w tym przypadku wymagany jest autocertyfikat

 • zamknięcie muzeów i wystaw;

STREFA ŻÓŁTA – pozostałe regiony Włoch

 • ograniczenie przemieszczania się  – tzw. „godzina policyjna” – od  22:00 do 5.00
 • zmniejszenie ilości pasażerów w środkach transportu  o  50 procent  w lokalnych środkach transportu i linii kolejowych, z wyjątkiem uprawnionego transportu szkolnego
 • zamknięcie barów i restauracji o godzinie 18:00
 • nauczanie zdalne dla szkół średnich i wyższych z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych
 • obowiązkowa maseczka także podczas zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 • zdecydowanie zaleca się wszystkim, aby w ciągu dnia nie podróżowali publicznymi lub prywatnymi środkami transportu, z wyjątkiem podróży służbowych, naukowych lub zdrowotnych.
 •  zamknięcie muzeów i wystaw;
 • średnie i duże supermarkety zamknięte w  wekeendy z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych , kiosków sprzedających np. tytoń , prasę , bilety ,oraz księgarni ,
 • zawieszone rejsy

Zawieszone są  rejsy statkami pasażerskimi pod banderą Włoch. Do czasu całkowitego zejścia ze statku pasażerów i marynarzy zatrudnionych w przedmiotowych usługach przedsiębiorstwa żeglugowe są zobowiązane do przestrzegania wymagań sanitarnych związanych z pandemią”.

 • wzmożenie pracy zdalnej zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym

Korespondencja:  Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
One thought on “Włochy podzielone na 3 strefy – od 6 listopada nowe rygorystyczne środki ostrożności przeciwko nowej fali koronawirusa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.