We Włoszech handel i wykorzystywanie kobiet i nieletnich prosperuje w okresie pandemii

Co roku miliony ludzi, na całym świecie trafiają w ręce handlarzy, są zniewolani i pozbawiani ich podstawowych praw. Ta forma współczesnego niewolnictwa wynika m.in z realiów społeczno-gospodarczych, takich jak ubóstwo, przemoc w rodzinie, marginalizacja i brak edukacji. Według statystyk głównie kobiety i dzieci są najbardziej narażone na przemoc i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie. Zjawisko to dotyczy wszystkich krajów. Według sprawozdania Biura ONZ do spraw Handlu Narkotykami i Przestępczości (UNODC) prawie jedna trzecia ofiar to osoby nieletnie, a 71% stanowią kobiety i młode dziewczęta.

Również we Włoszech handel ludźmi i wykorzystywanie obejmują dużą liczbę nieletnich, a sytuacja kryzysowa w okresie pandemii covid-19 sprawiła, że ofiary stały się jeszcze bardziej odizolowane od reszty społeczęństwa.

We Włoszech w 2019 r., najbardziej rozpowszechnioną formą tego typu przestępstw było wykorzystywanie seksualne (84,5%), którego ofiarami padają głównie kobiety i młode dziewczęta (86%). Aż jedna na 12 ofiar jest w wieku poniżej 18 lat, a 5% ma mniej niż 14 lat.

Region, w którym zanotowano najwięcej przypadków, to Sycylia (29,8%), następnie Liguria (14,3%), Kampania (9,3%) i Piemont (13,7%).

Te dane – komentuje portal www.servizisegreti.com – to tylko wierzchołek góry lodowej w stosunku do liczby dziewcząt i chłopców, którzy są „niewidzialnymi” ofiarami przemocy i wyzysku we Włoszech.

Grupy przestępcze, które trudnią się wykorzystywaniem seksualnym bardzo szybko dostosowały się do warunków lockdown oferując usługi w domach i online (cyberprzestępczość związana z handlem i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich rozwija się nieustannie), co bardzo utrudniło służbom i instytucjom dotarcie do ofiar i niesienie im pomocy. Według badań Komisji Europejskiej w czasie pandemii popyt na pornografię dziecięcą wzrósł w niektórych krajach UE nawet o 30%. A ofiary przestępstw mają jeszcze bardziej ograniczone możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym, zwrócenia się o pomoc i ucieczki.

Z danych raportu Piccoli Schiavi Invisibili 2020 wynika, że większość nieletnich z tysiąca ofiar uratowanych z ulicy i online tylko w pierwszym półroczu 2020 we Włoszech pochodziło z Nigerii i z Europy środkowo-wschodniej (głównie z Rumunii). W przypadku dziewcząt z Europy środkowo-wschodniej zanotowano dwie strategie zdobywania ich zaufania i przywożenia do Włoch: 1. fałszywa oferta dobrze płatnej pracy i 2. poznanie tzw. lover boy, narzeczonego, który przywozi dziewczynę ze sobą za granicę, a następnie zmusza ją do prostytucji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + = 27