34. Niedzielne Spotkanie Polonijne online: Alina Obolewicz

22 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się Niedzielne Spotkanie Polonijne online z Aliną Obolewicz.

Alina Obolewicz – Polka urodzona na Litwie, w Wilnie. Przewodniczka po Litwie, działaczka społeczna.Przez kilkanaście lat była instruktorką harcerską, liderką Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Wileńskim oraz studia podyplomowe z Psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warsawskim. Uczestniczyła w stypendium im.L.Kirklanda w Polsce, wynikiem którego wydała książkę „Całym życiem pełnić służbę. Związek Harcerswa Polskiego na Litwie w opinii jego działaczy i liderów”.Pracowała w polskiej szkole w Wilnie im.Jana Pawła II (nauczycielka historii i wychowania obywatelskiego).Od kilkunastu lat pracuje jako przewodniczka po całej Litwie oraz organizatorka wycieczek. Oprowadza w językach polskim, rosyjskim, litewskim.Była przewodniczącą Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie.Jest członkinią Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (Rossa – jedna z najstarszych i największych zabytkowych nekropolii w Wilnie). Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Wilna, w tym polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Link do wydarzenia tutaj.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *