Konferencja w 30. rocznicę przekazania insygniów prezydenckich

Instytut im. generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacja Scytia mają przyjemność zaprosić na konferencję zatytułowaną „Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990”. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wydarzenie zostało zorganizowane dla upamiętnienia 30. rocznicy przekazania insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego wybranemu w wolnych wyborach prezydenckich Lechowi Wałęsie. Wydarzenie to było przejawem odrodzenia się niepodległej Polski i odnowienia wspólnoty narodu. W symboliczny sposób doszło do zakończenia misji rządu emigracyjnego, który przekazał insygnia władzy II Rzeczypospolitej, rzeczywistej władzy w Polsce, wybranej po 51 latach w wolnych,
demokratycznych wyborach.

Państwo Polskie na Uchodźstwie to temat mało znany, a jednocześnie niezwykle ważny dla historii Polski oraz Polonii. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim działalności emigracji politycznej w czasie II wojny
światowej, a także w latach powojennych. To szczególne wydarzenie ma na celu popularyzację historii polskiej emigracji wśród Polaków w kraju i za granicą. Istotnym zagadnieniem jest również ukazanie wkładu Polonii w
kształtowanie się historii najnowszej. To wyjątkowe i jedyne tego rodzaju wydarzenie zorganizowane z okazji 30. rocznicy przekazania insygniów prezydenckich.

Prelegentami będą wybitni uczeni, którzy w swojej pracy naukowej oraz zawodowej zajmują się zagadnieniem polskiej emigracji i władz polskich na uchodźstwie:

 prof. Tadeusz Wolsza, Polska Akademia Nauk,
 prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 prof. Jarosław Rabiński, Instytut Pamięci Narodowej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II,
 prof. Krzysztof Kania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 dr Iwona Korga, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 mgr Michał Dworski, Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu Andersa

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/420688485783009
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 1 =