Raportowanie ESG – firmy szukające inwestora muszą się nauczyć to robić perfekcyjnie

Obecnie nie ma takiego globalnego inwestora zarządzającego aktywami, który by powiedział, że nie interesują go kwestie ESG. Firma, która chce pozyskiwać pieniądze z giełdy, utrzymywać swoją bazę, budować relacje inwestorskie musi  przygotowywać  kompleksowe raportowanie ESG.

ESG czyli co?

Czynniki ESG (environmental, social i governance) pokazują dbałość firmy o środowisko, kwestie społeczne i sposób, w jaki prowadzony jest biznes (np. to, jak firma neutralizuje swoje emisje CO2, dba o zmniejszenie zużycia wody, współdziała z pobliskimi społecznościami, jak dba o swoich pracowników, jakie ma zasady etyczne). To wszystko stanowi kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.  Te czynniki niefinansowe odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, jakimi np. są ubezpieczyciele czy banki, bo pozwalają stwierdzić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. Duże spółki giełdowe już od kilku lat mają obowiązek publikowania danych ESG w swoich raportach niefinansowych. Organizacje  średnie i mniejsze, chcąc mieć dostęp do kapitału, muszą nauczyć się dane takie zbierać i przekazywać w zrozumiałych standardach. I tu  problem: wciąż brak jednolitych standardów i metodologii, co z jednej strony utrudnia spółkom sporządzanie takich raportów, a z drugiej – uniemożliwia ich weryfikację i porównywanie. Jednolite wytyczne do raportowania ESG dla spółek notowanych na parkiecie są dopiero w opracowywaniu.

Opublikowany we  wrześniu raport 300Research („Zrównoważone finanse. Od Miltona Friedmana i kapitalizmu udziałowców do zielonej sekurytyzacji i ESG”) pokazuje, że inwestycje uwzględniające ESG przynoszą coraz lepsze zyski. Na świecie aktywa zarządzane przy wykorzystaniu strategii zrównoważonego inwestowania są dziś warte ok. 40 bln dol., czyli około połowy całkowitej wartości aktywów w posiadaniu firm inwestycyjnych na świecie. Pandemia COVID-19 pośrednio przyczyniła się do ich wzrostu bo fundusze ESG cechuje znacznie wyższa odporność na niespodziewane wstrząsy niż te, które bazują tylko na wskaźnikach finansowych.

Zgodnie z badaniem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w ubiegłym roku dane niefinansowe za 2019 rok opublikowało 151 dużych spółek z warszawskiego parkietu. Co druga nie sporządziła raportów zgodnie z uznanymi standardami raportowania. Osiągnięty przeciętny wynik wyniósł 1,87 punktów na 10 możliwych nie napawa optymizmem. Takie raporty są po prostu mało przydatne dla inwestorów, bo nie pozwalają na czytelne porównanie danych z poszczególnych spółek.

Raportowanie ESG  z roku na rok będzie coraz bardziej skomplikowane np. publikując swoje raporty finansowe za 2020 rok  duże spółki giełdowe po raz pierwszy będą musiały zastosować się do nowych, rozszerzonych wytycznych Komisji Europejskiej, które dotyczą oddziaływania na klimat. Planowana nowelizacja dyrektywy 2014/95/UE to kolejne obowiązki – zostanie wprowadzony jednolity, europejski standard raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju i obejmie tym obowiązkiem nie tylko spółki duże, ale również średnie i mniejsze.

Od marca tego roku wchodzą w życie przepisy w UE, zgodnie z unijnym rozporządzenie SFDR 2019/2088, mówiące o ujawnianiu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (kwestii środowiskowych, pracowniczych, praw człowieka i antykorupcji) w sektorze usług finansowych.

Wyceniając spółkę obecnie inwestorzy globalni stosują full ESG integration, czyli biorą pod uwagę nie tylko parametry finansowe czy perspektywy generowania przepływów gotówkowych, ale patrzą też na kwestie takie jak odpowiedzialność za środowisko, ład korporacyjny i odpowiedzialność społeczna. Spółki, które takie raporty pomijają lub pokazują niski poziom realizacji tych czynników, są umieszczane na liście specjalnego nadzoru i docelowo mogą być wyłączane z portfela inwestorów.  

I mimo że nowe prawo dotyczy bezpośrednio tylko instytucji finansowych (banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne), to ponieważ muszą one publikować wskaźniki niefinansowe dotyczące portfela swoich klientów to najpierw muszą te dane od nich uzyskać.  Takie raportowanie ESG jest wymuszane przez inwestorów, bo oni zgodnie z zasadami muszą raportować swój portfel.  

Z jednej strony raportowanie ESG jest  być dla firm kolejnym obowiązkiem, jednak z drugiej  może im  pomóc im w zarządzaniu swoim biznesem, także poprzez łatwiejszy dostęp do kapitału. Firma, która pokaże, że myśli nie tylko o swoim zysku, ale i o naszej planecie będzie ciekawsza dla inwestorów.

Korespondencja: Ewa Trzcińska, dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

47 − = 45