Konkurs online: Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii

Stowarzyszenie polsko – włoskie promocji społecznej “Pro Polonia” zaprasza do udziału w konkursie online pt. Polonijny nauczyciel we Włoszech w okresie pandemii.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie polsko – włoskie promocji społecznej “Pro Polonia”, Redakcja portalu informacyjnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com

2.Uczestnikami konkursu są nauczyciele polinijni i wychowawcy w Ludotekach aktywnie działający w okresie pandemii we Włoszech.

3.Ideą konkursu jest przedstawienie najbardziej kreatywnych schematów lekcji online stworzonych podczas trwającej pandemii, skierowanych do uczniów i studentów polonijnych we Włoszech.

4. Czas trwania konkursu od momentu ogłoszenia konkursu do 31.03.2021.

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie schematu lekcji online skierowanych do uczniów i studentów polonijnych we Włoszech na adres mailowy redakcji portalu informacyjnego Polacy we Włoszech: polacywewloszech@gmail.com

Do dokumentacji konkursowej można dołączać pliki multimedialne w formie krótkich filmów video lub zdjęć pokazujących pracę nauczyciela/wychowawcy Ludoteki.

6. Wszystkie nadesłane materiały (zdjęcia w wersji elektronicznej lub/i krótki (max. 5 minut) materiał filmowy należy opisać imieniem i nazwiskiem autora/autorki oraz nazwą wydarzenia. Do nadesłanych materiałów należy dołączyć pisemną zgodę (treść zgody, oświadczenie poniżej) na przeniesienie majątkowych praw autorskich, a także nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tych materiałów przez portal informacyjny Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com na różnych polach eksploatacji, w tym w Internecie.

OŚWIADCZENIE

Ja poniżej podpisana/y oświadczam, że jestem autorką/em zdjęć szkoły.……. i wyrażam zgodę na przeniesienie majątkowych praw autorskich, a także nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie tych materiałów przez redakcję portalu informacyjnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com na różnych polach eksploatacji, w tym w Internecie. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie nadesłane materiały posiadają zezwolenia rodziców czy opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku osób nieletnich na zwielokrotnianie wizerunku, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji projektu, na portalu informacyjnym Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com oraz na stronach społecznościowych.

Podpis

……………………..

7. Nadesłane przez uczestników zgłoszenia rozpatrywać będzie jury konkursu w składzie:

Przedstawiciela Redacji portalu informacyjnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com,

Przedstawiciela Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech www.capiplit.eu,

Polonistki z Włoch.

8. Do dnia 15.04.2021 jury wyłoni laureatów konkursu. Dnia 30.04.2021 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie portalu informacyjnego Polacy we Włoszech www.polacywewloszech.com oraz stronie Polskiej Izby Biznesowej we Włoszech www.capiplit.eu .

9. Dla zwycięzców przeznaczone są nagrody rzeczowe i pamiątkowy dyplom Polonijnego nauczyciela we Włoszech w okresie pandemii.

Projekt jest współfinansowany ze środków polonijnych MSZ.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *