Spotkanie Polonijne online WYDANIE SPECJALNE: Bożena Wróblewska

14 lutego br. o godzinie 10.00 odbędzie się wydanie specjalne Spotkania Polonijnego online. Gościem będzie Bożena Wróblewska, przewodnicząca stowarzyszenia INSIEME.

WRÓBLEWSKA BOŻENA – Urodzona 14.09.1964 r., w Brańsku (woj. Podlaskie). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej oraz Studium Nauczycielskiego w Białymstoku uzyskała kwalifikacje nauczyciela nauczania początkowego i podjęła pracę w swoim zawodzie w Szkole Podstawowej nr 14, 16, i 5 w Białymstoku, a później w zagranicznej Agencji Turystycznej. Od roku 2006, wraz z mężem prowadzi prywatne biuro ubezpieczeń w Rocca di Papa, z nową siedzibą w Grottaferata. Biuro zajmuje się również przekazami finansowymi dla obcokrajowców współpracując z międzynarodową agencją Western Union. Powodami wyjazdu za granicę, którymi kierowała się Bożena Wróblewska – jak w przypadku wielu Polaków w latach 90-tych – były chęć poznania świata po upadku komunizmu oraz polepszenia warunków materialnych. W 1990 wyjechała najpierw do Norwegii oraz do Grecji, a następnie do Włoch, gdzie poznała swojego męża Mario Gatta i wyszła za niego w 1997 r. Wspierała zawsze karierę polityczną swojego męża, który był Wiceburmistrzem Rocca di Papa oraz radnym, organizując jego kampanie wyborcze. Bożena Wróblewska od zawsze interesowała się sprawami Polaków we Włoszech i starała się uczestniczyć w tutejszym życiu polonijnym. Tęsknota za Ojczyzną, za jej tradycjami, chęć utrzymania bliskich więzi z rodakami na obczyźnie oraz niesienia im pomocy wpłynęły na decyzję o założeniu Stowarzyszenia „Insieme” (Razem). Pomysł założenia nowej organizacji polonijnej, której celem byłaby integracja Polaków we Włoszech i nie tylko oraz podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów, narodził się w 2007 r. Powstał on również dzięki długoletniej i wspaniałej przyjaźni z Edytą Felsztyńską. Stowarzyszenie „Insieme” zarejestrowano 7 grudnia 2007 roku, z siedzibą w Rocca di Papa. Bożena Wróblewska objęła w nim funkcję Prezesa a Edyta Felsztyńska Wiceprezesa. Pierwszymi inicjatywami „Insieme” było zorganizowanie „Mikołajek” dla polskich dzieci w sali przy włoskim kościele w Rocca di Papa; święcenia pokarmów wielkanocnych, a także zabaw andrzejkowych i karnawałowych. W przeciwieństwie do innych organizacji polonijnych, które zajmowały się przede wszystkim reprezentacją instytucjonalną historycznej Polonii Włoskiej, Stowarzyszenie „Insieme” postawiło na integrację oddolną wszystkich Polaków otwierając się jako pierwsze na tzw. „imigrację zarobkową” i stwarzając dla niej okazje do wzajemnego poznania się oraz budowania prawdziwej polskiej społeczności we Włoszech. Wśród założeń statutowych Stowarzyszenia można wymienić min.: „Budowanie kontaktów mających na celu edukowanie i rozwój osób w szczególnie trudnych warunkach osobistych i społecznych; Utrzymanie zwyczajów, tradycji, wiary i równouprawnienia jednostek, uwrażliwiając wszystkie osoby na ich różne potrzeby życiowe”. Założycielki stowarzyszenia postawiły sobie jeden ważny cel: pozwolić wszystkim Polakom na obczyźnie czuć się w „Insieme” razem jak we wspólnym domu. Każde spotkanie integracyjne jest zaczynane od słów: „Wszyscy Polacy to jedna Rodzina”. Działalność polonijna odniosła wielki sukces: w imprezach brały udział setki Polaków z Rzymu i jego okolic, a także z całego terytorium Włoch, a nawet z zagranicy.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *