Dzień Kobiet i bukiet polskich wierszy

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom dedykujemy ten piękny bukiet polskich wierszy .W tak trudnym momencie dla nas wszystkich życzymy wytrwałości, pogody ducha, czerpania uśmiechu i radości z życia nie tylko 8 marca, ale każdego dnia.

Dzień Kobiet

Janina Gałczyńska

Dzień 8 marca to kobiece święto.

Są uprzejmości, toasty, prezenty.

Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą,

choć zwykle bywa zły i nadęty.

Schodzą się goście, składają życzenia.

Solenizantka także uśmiechnięta.

Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia,

czy o kobietach ktoś zwykle pamięta?

Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą,

że wciąż pracują od świta do zmroku,

że nieustannie dla swoich się trudzą,

a zauważane są raz w roku.

Kobieta jest jako kwiat

Jan Brzechwa

„Ko­bie­ta jest jako kwiat” –
Kto pierw­szy na myśl tę wpadł,
Ten był praw­dzi­wym po­etą,
A kto mu te sło­wa skradł,
Był osłem. Bo to już nie to.

Wia­do­mo – ten, któ­ry pierw­szy
Wniósł coś no­we­go do wier­szy,
Tra­fia pod strze­chy, do chat
I on ma po­słuch naj­szer­szy
Przez wie­le na­stęp­nych lat.

O, pięk­na oj­czy­sta mowo,
Gdy­bym tak pu­ścić mógł w świat
Choć jed­no ma­leń­kie sło­wo,
Rzecz wła­sną i cał­kiem nową,
Po­zo­stał­by po mnie ślad.

I był­bym nie­zmier­nie rad,
Że jed­nak nie je­stem osłem,
Że pierw­szy do wier­szy wnio­słem
Po­dob­ny tam­te­mu wkład:
„Ko­bie­ta jest jako kwiat.”

Posyłam kwiaty…

Adam Asnyk

Posyłam kwiaty – niech powiedzą one

To, czego usta nie mówią stęsknione!

Co w serca mego zostanie skrytości

Wiecznym oddźwiękiem żalu i miłości.

Posyłam kwiaty – niech kielichy skłonią

I prószą srebrną rosą jak łezkami,

Może uleci z ich najczystszą wonią

Wyraz drżącymi szeptany ustami,

Może go one ze sobą uniosą

I rzucą razem z woniami i rosą.

Szczęśliwe kwiaty! im wolno wyrazić

Wszystkie pragnienia i smutki, i trwogi;

Ich wonne słowa nie mogą obrazić

Dziewicy, choć jej upadną pod nogi;

Wzgardą im usta nie odpłacą skromne,

Najwyżej rzekną: „Słyszałam – zapomnę”.

Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele

I składać życzeń utajonych wiele,

I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny…

Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.

Korespondencja Aneta Malinowska, autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 3 = 1