Co można sfinansować dzięki dotacjom unijnym?

Potrzebujesz finansowania, aby rozpocząć lub rozwinąć swój biznes? Unia Europejska pomaga na wiele sposobów. Każdy może swobodnie definiować swoje priorytety i alokować inwestycje według własnego uznania. W związku z tym Unia Europejska powierza dystrybucję tych środków lokalnym administracjom. Możesz korzystać z funduszy unijnych, czy to w formie dotacji, pożyczek czy grantów jako firma rozpoczynająca swoją działalność, ale też jako firma istniejąca już na rynku.

Co zrobić, aby ubiegać się o dotacje unijne?

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że spełniasz wszystkie niezbędne warunki:

  • Twój projekt musi bezpośrednio korespondować z jedną z inicjatyw wdrożonych w Twoim regionie zgodnie z celami wyznaczonymi przez Unię Europejską;
  • Wydatki poniesione muszą być ściśle związane z realizacją danego projektu UE;
  • Fundusze UE są obliczane na podstawie finansowania pracy, nakładów zasobów ludzkich, koszty podwykonawstwa lub amortyzacji sprzętu wykorzystywanego w trakcie trwania projektu. Kwota dotacji zostanie wówczas obliczona zgodnie z potrzebami firmy;
  • Fundusze europejskie nie mogą przyczynić się do wcześniejszej spłaty już zakończonego projektu.

W sektorze inwestycji, innowacji, gospodarki cyfrowej i nowych technologii inicjatyw nie brakuje.

Jak uzyskać dotacje unijne?

Każda firma może złożyć wniosek o dotacje unijne w ramach naboru projektów. W przypadku dużej części projektów możliwe jest zakończenie procesu aplikacyjnego online, chociaż czasami konieczne jest przesłanie pliku papierowego.

Wsparcie dla cyfrowej transformacji firm – dotacje UE dla firm już istniejących

Cyfrowa rewolucja już dawno się rozpoczęła, a teraz przejmuje inicjatywę. Jednak wiele firm nadal nie podjęło się transformacji. Nie bez powodu jest to inwestycja wymagająca czasu, szkolenia, narzędzi lub nowych rozwiązań dla firmy oraz pieniędzy. Jako przedsiębiorca możesz ubiegać się o dotacje unijne na transformację swojego biznesu, by mógł on sprawnie funkcjonować w czasach gdy praktycznie wszystko można zamówić on-line, a ważne sprawy załatwić przez telefon, nie wychodząc z domu.

Pomoc finansowa Unii Europejskiej

Technologia cyfrowa, cyfrowe narzędzia i rozwiązania, a nawet sztuczna inteligencja od kilku lat zmieniają zastosowania i rewolucjonizują nasze środowisko. W obliczu tego przedsiębiorstwa mają dwie możliwości: dostosować się, aby stać się częścią cyfrowej ewolucji naszego społeczeństwa lub pozostać widzem i oglądać modernizację – cofając się tym samym i oferując mniej atrakcyjne rozwiązania dla swoich klientów. Aby dać impuls polskim firmom i pomóc im stać się głównymi graczami w dobie cyfrowej rewolucji, UE oferuje obecnie kilka systemów pomocy i dotacji.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Na poziomie europejskim, w ramach strategii „Europa 2020”, istnieje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ten europejski fundusz został po raz pierwszy uruchomiony w ramach polityki spójności na terytorium europejskim, aby przywrócić nierównowagę między regionami. Cel: skonsolidowanie gospodarki europejskiej i zwiększenie jej konkurencyjności w stosunku do innych mocarstw. A dokładniej, EFRR inwestuje w przedsiębiorstwa, aby wspierać je w obszarach takich jak innowacje, ekologia, a nawet ewolucja technologii komunikacyjnych.

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 57 = 67