Paszport Szczepień już w drodze. 10 ważnych pytań i odpowiedzi

Europejski paszport szczepień bedzie wydawany w krajach Unii Eropejskiej, oczekuje się, że będzie gotowy do połowy czerwca.Niestety jest wiele wątpliwości i zbieżności np.Co z dziećmi do 16 roku zycia? Co z prywatnością i przetważaniem wrażliwych danych osobowych?Niestety jeszcze nie wszystko zostało do końca opracowane.

PASZPORT UNII EUROPEJSKIEJ  – 17 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ustanowienia paszportu cyfrowego. Na dokumencie, który będzie dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej w każdym kraju UE, będzie znajdował się kod QR, który wskaże rodzaj przeprowadzonej szczepionki lub alternatywnie, jeśli już chorowałeś i masz przeciwciała.

WŁOCHY – Włochy  zdecydowanie chcą dostosować się do europejskiego paszportu:

minister turystyki Massimo Garavaglia podkreslił „Paszport szczepień ma fundamentalne znaczenie ,za granicą  zaczęły się już pewne zastrzeżenia dla tych, którzy są zaszczepieni i chcą przyjechać do Włoch. Naszym celem jest to abyśmy wszyscy razem mogli udać się do Europy ,by nikt nie miał przewagi konkurencyjnej ”

OTO NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PASZPORTU SZCZEPIEŃ

  1. CZYM JEST  PASZPORT SZCZEPIEŃ  (Digital Green Certificate)?

Paszport szczepień to dokument (certyficat) papierowy lub elektroniczny, który poświadcza, że ​​szczepienie zostało przeprowadzone. Można go wydrukować na papierze lub umieścić w specjalnej aplikacji na smartfonie  za pomocą kodu QR.

2.KIEDY BĘDZIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O PASZPORT?

Nie ma ustalonej dokładnej daty jednak zapowiedziano ,że paszport pojawi się od połowy czerwca.

3. DO CZEGO BĘDZIE SŁUŻYŁ PASZPORT SZCZEPIEŃ?

Umożliwi osobom zaszczepionym podróż za granicę, na przykład poprzez okazanie go na lotnisku podczas kontroli. W niektórych krajach będzie wprowadzony taki  wymóg w przypadku uczestniczenia w wydarzeniach  publicznych, takich jak  np. koncerty, mecze, pokazy oraz wejścia do lokali jak  barów lub restauracji.

4. CZY PASZPORT SZCZEPIEŃ BĘDZIE OBOWIĄZKOWY?

NIE. Europejski paszport, jak  podkreślił Thierry Breton, komisarz UE ds. Rynku  „nie będzie obowiązkowy”. W przypadku braku certyfikatu będzie  można okazać  negatywny wynik testu na Covid.

5. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PASZPORT?

Mogą ubiegać się nie tylko obywatele UE, ale także obywatele spoza UE zamieszkujący w państwie członkowskim lub osoby, które mają prawo podróżować po terytorium europejskim z innych powodów.

Paszport będzie wydawany w 3 następujacych  kategoriach :

1.Zaszczepieni

2. Osoby z negatywnym wynikiem testu na Covid19

3. Osoby ,które już zachorowały i wyzdrowiały

6. CZY BĘDZIE WYDAWANY PASZPORT DLA DZIECI ?

Jak wiadomo dzieci poniżej 16 roku życia nie są szczepione. Tak więc narodził się problem. Co z dziećmi do 16 roku życia ? Jak rodziny powinny zachowywać się w obecności dzieci? Czy certyfikat lub paszport będą gwarantowane dla najmłodszych? Niestety, jak na razie  brak informacji na ten temat.

7. ILe BĘDZIE  KOSZTOWAŁ PASZPORT?

 BEZPŁATNY

8. CZY PASZPORT BĘDZIE POSIADAŁ OKRES WAŻNOŚCI ?

Okres ważności będzie zgodny z określonymi przepisami krajowymi i zostanie ustalony na podstawie badań, które określają różne parametry, na przykład czas trwania immunizacji zapewnianej przez szczepionkę. Jednak w przypadku  paszportu u osób ,które już ,,zachorowały i wyzdrowiały ,,będzie trwał nie dłużej niż sześć miesięcy.

9. DOKĄD MOŻEMY  SIĘ UDAĆ MAJĄC PASZPORT?

Państwa członkowskie będą nadal mogły decydować, jakie ograniczenia stosować wobec podróżnych, ale będą zobowiązane do stosowania tych samych środków wobec wszystkich posiadaczy jednego z trzech rodzajów  paszportu szczepień.*

Oznacza to, że ​​dany kraj europejski  nie będzie w stanie zamknąć swoich granic przed obywatelami innego konkretnego kraju europejskiego, jak miało to miejsce w pierwszej fazie pandemii.

Kryterium nie będzie zatem kryterium kraju pochodzenia, ale posiadanie lub brak paszportu.

Poszczególne kraje będą mogły ustanowić różne zasady w zależności od rodzaju świadectwa, na przykład bardziej restrykcyjne dla tych, którzy mają tylko test, a mniej restrykcyjne dla tych, którzy są zaszczepieni.

Jednak certyfikat gwarantuje, że zasady te będą jednolite niezależnie od narodowości.

Posiadacze jednego z paszportów będą więc mieli swobodę wjazdu na równych warunkach do dowolnego kraju w Unii Europejskiej, a także do niektórych innych krajów: Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, które wdrożą wspólne zasady.

Nie jest również wykluczone, że inne kraje pozaeuropejskie przyjmą jednolite środki dla posiadaczy paszportu zdrowia UE.

10. CZY MOJA PRYWATNOŚĆ BĘDZIE PRZESTRZEGANA?

W zwiazku z pojawieniem sie paszportu pojawił się jednak  pewien problem – Wątpliwości co do zaświadczenia o szczepieniach dotyczą przede wszystkim prywatności i możliwości dyskryminacji. W pierwszym przypadku obawa wiąże się z przetwarzaniem wrażliwych  danych osobowych obywateli podczas korzystania z aplikacji do tego poświadczenia. Z drugiej strony  istnieje obawa przed rozbieżnością między tymi, którym udało się zaszczepić, a tymi, którym jeszcze się to nie udało. Na przykład we Włoszech Gwarant Prywatności uważa, że ​​musi istnieć prawo krajowe zapobiegające dyskryminacji między osobami, które otrzymały szczepionkę, a tymi, które jej nie otrzymały.

Przetwarzanie danych dotyczących statusu szczepień obywateli w celu uzyskania dostępu do niektórych pomieszczeń lub korzystania z niektórych usług musi podlegać przepisom prawa krajowego.

Dane dotyczące statusu szczepień to dane szczególnie delikatne, a ich niewłaściwe traktowanie może przesądzić o bardzo poważnych konsekwencjach dla życia i podstawowych praw człowieka: konsekwencji, które w tym przypadku mogą skutkować dyskryminacją, naruszeniami oraz bezprawne ograniczanie wolności konstytucyjnych. Gwarant uważa zatem, że przetwarzanie danych dotyczących statusu szczepień obywateli w celu uzyskania dostępu do określonych lokali lub korzystania z niektórych usług musi podlegać prawu krajowemu, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Kwestia ta będzie przedmiotem kolejnego sprawozdania dla Parlamentu.

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron https://arte-4-you.com/
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *