Informacje dla podróżujących do Włoch

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dn. 31 lipca 2021 r.

Oznacza to, że pozostają w mocy ramy prawne pozwalające na wprowadzanie ad hoc obostrzeń centralnych i lokalnych w zależnosci od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Dalej obowiązuje podział Włoch na strefy białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. O przyporządkowaniu regionu do danej strefy decyduje Minister Zdrowia na podstawie cotygodniowego monitoringu.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

  • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (będzie aktywna od 24 maja, do tego czasu pozostaje obowiązek wypełnienia oświadczenia autodichiarazione); 
  • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy białą  żółtą ,  pomarańczową i  czerwoną. 

Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania). 

Aktualny wykaz regulacji miejscowych dostępny na portalu włoskiego Stowarzyszenia Regionów i Prowincji Autonomicznych: ►www.regioni.it/news/2020/06/03/coronavirus-tabella-relativa-alle-leggi-e-alle-ordinanze-regionali-aggiornata-al-03-►06-2020-613636/.

Źródło proszę kliknąc tutaj.

Więcej informacji tutaj.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *