Zacieśnianie polsko-włoskich relacji biznesowych. Delegacja polskiego rządu z wizytą w Rzymie

W środę 14 lipca Ambasador RP w Rzymie Anna Maria Anders gościła w polskiej siedzibie dyplomatycznej delegację polskiego rządu oraz przedstawicieli polskich przedsiębiorców działających we Włoszech i przedstawicieli Confindustrii – włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców.

Podczas spotkania w ambasadzie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda rozmawiali z przedsiębiorcami o nowych możliwościach rozwoju stosunków biznesowych, zacieśnienia polsko-włoskiej współpracy gospodarczej, a także o problemach polskich firm, które napotykają wchodząc na rynek włoski.

W godzinach popołudniowych polska delegacja odbyła rozmowy z Marią Elisabettą Alberti Casellati, przewodniczącą włoskiego senatu, oraz z ministrem spraw zagranicznych Luigim Di Maio i ministrem rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgettim. Przedmiotem spotkania była przede wszystkim polityka europejska w sektorze handlu i przemysłu, zapobieganie kryzysowi gospodarczemu, konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw i skrócenie łańcucha dostaw z ukierunkowaniem na europejskie rynki.

Korespondencja z Rzymu: Agnieszka B. Gorzkowska

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *