PRYMASOWI TYSIĄCLECIA – POLONIA RZYMSKA Z WDZIĘCZNOŚCIĄ

Z okazji beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, która miała miejsce w godzinach południowych 12 września w Warszawie, tego samego dnia popołudniu, w Domu Polskim na via Cassia 1200 w Rzymie, na Mszy Świętej dziękczynnej, zebrała się Polonia rzymska.

Eucharystię celebrowali, ks. mgr Łukasz Kotarba – Administrator Domu Polskiego Jana Pawła II, ks. Sebastian Śledziona – Kapelan Wojska Polskiego oraz ks. Józef Kazimierz Ślazyk, który o Prymasie Wyszyńskim oraz Matce Elżbiecie Róży Czackiej nie tylko wygłosił homilię, ale po nabożeństwie zaprezentował recital swoich ballad i pieśni.

Podczas spotkania została otwarta wystawa pt.: „Kardynał Stefan Wyszyński – Ojciec i Pasterz”, przygotowana przez FUNDACJĘ GOLGOTA WSCHODU i Radę Polonii Świata w oparciu o materiały zebrane przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego. Projekt został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Na spotkanie przybyli honorowi goście: Pani Agata Ibek – Wojtasik – Konsul RP w Rzymie, pan Marek Sorgowicki – Kierownik Wydziału ds. Politycznych i Administracyjnych Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, pan Łukasz Paprotny – Dyrektor Instytutu Polkiego w Rzymie oraz Anna Beata Kielech reprezentująca Fundację Jana Pawła II.

Konsul RP w Rzymie Pani Agata Ibek – Wojtasik

STOWARZYSZENIE POLSKA W SERCU – organizator spotkania i inauguracji wystawy wraz ze STOWARZYSZENIEM TOTUS TUUS – PROMOCJA SŁOWA ŚW. JANA PAWŁA II są promotorami i partnerami projektu na terenie Włoch. Wystawa jest wystawą wędrującą i dociera do Polaków na całym świecie.

To był cudowny dzień. Dzień pełen emocji, radości, dzień pełen wdzięczności i dumy że Polska to Naród wielki, święty, wyjątkowy. To był dzień pełen nadziei, że wpatrując się w postać nowego polskiego błogosławionego, nabierzemy sił, aby być wierni dziedzictwu naszych Ojców i żyć podobną wiarą, nadzieją i miłością, patriotyzmem. Jesteśmy przecież częścią tej historii, tego Narodu, tego Kraju, tego Domu, któremu imię Polska. Takie dni jednoczą, takie spotkania napełniają dumą, takie momenty motywują do pracy w celu ukazywania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie.

Aleksandra Zapotoczny i Aleksander Nowak

Tekst: Aleksandra Zapotoczny – Stowarzyszenie TOTUS TUUS

Aleksander Nowak – Prezes Stowarzyszenia POLSKA W SERCU

Foto: Archiwum prywatne POLSKA W SERCU
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *