Warto wiedzieć, warto znać: SOLVIT

Solvit, mało, kto słyszał tę nazwę, a jeszcze bardziej nieliczni wiedzą, czym się
zajmuje. Jest to chyba jedna z najmniej znanych instytucji zjednoczonej Europy, choć jej
działanie jest najbliższe codziennemu życiu i problemom europejskich obywateli.


Pod adresem www.solvit.eu znajdziemy platformę internetową, która jest dostępna w
25 językach, w tym oczywiście po polsku i po włosku. Solvit to system łączący urzędy
administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, gdzie
każdy możne otrzymać bezpłatną pomoc.


Odpowiedź na złożone przez internet zapytanie lub skargę na problem wynikający z
błędnego stosowania przepisów unijnych, w sytuacjach nieprzestrzegania praw
przysługujących osobom lub firmom na terenie Unii Europejskiej, na etapie, gdy sprawa nie
trafiła jeszcze do sądu.


I tak najważniejszymi, przykładowymi obszarami działalności Solvit są:

 • dla obywateli: pojazdy i prawa jazdy, praca za granicą i uznawanie kwalifikacji
  zawodowych, zasiłki dla bezrobotnych oraz uprawnienia emerytalne, a także świadczenia
  rodzinne i ubezpieczenia zdrowotne,
 • dla firm: m.in. międzynarodowy przepływ kapitału lub płatności i zwrot podatku VAT.
  Oto kilka przykładów skutecznej pomocy Solvit:
  Obywatelka Polski otrzymuje zaległy zasiłek (link),

  Włoska firma składująca odpady może działać w Polsce (link),

  Irlandia dostosowuje przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji terapeutów zajęciowych do
  przepisów UE (link).
  Należy jednak wiedzieć, że Solvit nie może działać, gdy sprawa dotyczy sporu między
  przedsiębiorstwami albo praw konsumentów czy też ubiegania się o odszkodowanie.
  Dodatkowe informacje można również usłyszeć podczas zarejestrowanego programu
  RAI Radio1 pt .,,Manule d’Europa” https://www.youtube.com/watch?v=51pvDbU8ufA

Opracowano na podstawie oficjalnych materiałów dostępnych na stronach internetowych Unii
Europejskiej.

Korespondencja z Piemontu: Katarzyna E. Dyrska, prawniczka, pasjonatka nie tylko włoskiej kultury [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

38 − = 35