Rzym: Polonia włoska dedykuje tablicę pamiątkową swemu nestorowi

Stanisław August Morawski, społecznik, współzałożyciel Związku Polaków we Włoszech
oraz prezes Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. S. Umiastowskiej. Był legendą polskiej
emigracji, zaangażowany w dziesiątki inicjatyw polonijnych i historycznych. Zmarł w wieku
97 lat, 23 grudnia 2019 r. w Rzymie.


26 września 2021 z inicjatywy ZPwW w polskim kościele św. Stanisława w Rzymie przy via
Botteghe Oscure została odsłonięta tablica poświęcona zmarłemu nestorowi Polonii włoskiej
śp. Stanisławowi Augustowi Morawskiemu. Po krótkim przemówieniu pani ambasador Anna
Maria Anders
dokonała odsłonięcia tablicy. Następnie prezes ZPwW Urszula Stefańska-
Andreini
przedstawiła sylwetkę niezapomnianego współzałożyciela i filaru związku oraz
przyjaciela całej Polonii włoskiej.

Foto Instytut Polski – Bogumiła Serwińska
Foto Instytut Polski – Bogumiła Serwińska

Teresa Morawska, żona śp. Stanisława podziękowała wszystkim obecnym, a w
szczególności tym, którzy bezpośrednio byli inicjatorami, wykonawcami i ofiarodawcami tej
tablicy, tj. prezesowi ZPwW Urszuli Stefańskiej Andreini, prezesowi Fundacji II Polskiego
Korpusu we Włoszech panu Pietro Rogacieniowi, konsulatowi RP w Rzymie, a w
szczególności pani konsul Agacie Ibek-Wojtasik.


Andrzej Morawski odczytał list prezesa „Ogniska polskiego” w Turynie, pani Elżbiety
Grzyb
, z którą to organizacją – pierwszym powstałym na ziemi włoskiej stowarzyszeniem
polskim – pan Stanisław Morawski bardzo długo współpracował. Następnie długoletni
przyjaciel zmarłego i prezes honorowy ZPwW ks. Marian Burniak, po odmówieniu wspólnej
modlitwy wraz z proboszczem kościoła św. Stanisława, ks. Janem Główczykiem,
pobłogosławili tablicę. Przedstawiciele ambasady, senatu i sejmu RP złożyli kwiaty przy
tablicy poświęconej zmarłemu Stanisławowi Augustowi Morawskiemu.

Foto Instytut Polski – Bogumiła Serwińska
Foto Instytut Polski – Bogumiła Serwińska

Tekst Urszula Stefańska-Andreini
Foto Instytut Polski – Bogumiła Serwińska
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *