„Frammenti di Polonia”- Kraków i Wrocław w instalacjach artystycznych w przestrzeni miejskiej Rzymu

Polska Organizacja Turystyczna promuje Polskę w Rzymie wykorzystując sztukę współczesną i urban art, którego bohaterami są dwa polskie miasta: Kraków i Wrocław. Jedno jest już dobrze znane Włochom. Drugie zaczyna być dopiero popularne wśród mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. Dwa różne, bogate w tradycję i historię, ale jednocześnie nowoczesne i awangardowe miasta, w których sztuka jest integralną częścią bogatej i często trudnej przeszłości. Od 30 września do 30 października w rzymskich dzielnicach Zatybrze i Testaccio będzie można podziwiać instalacje artystyczne stworzone przez artystów grupy Sbagliato we współpracy z agencją kreatywną The Trip.

Polska Organizacja Turystyczna promuje Polskę, wykorzystując sztukę współczesną w tętniących życiem dzielnicach Wiecznego Miasta – Testaccio i Zatybrze – które są dla mieszkańców Rzymu symbolicznymi miejscami. Ta wyjątkowo oryginalna inicjatywa jest wynikiem współpracy z grupą Sbagliato. Jest to projekt artystyczny założony w 2011 roku przez grupę przyjaciół, a zarazem architektów i designerów.  

Polska Organizacja Turystyczna powierzyła grupie Sbagliato stworzenie nowoczesnych i wyrażających ducha obu miast instalacji, nie zaniedbując jednocześnie bogatego dziedzictwa historycznego i architektonicznego Polski. Projekt sztuki miejskiej zatytułowany Fragmenty Polski („Frammenti di Polonia”) podkreśla architektoniczną wyjątkowość Krakowa i Wrocławia, przedstawiając je z artystycznego i kulturowego punktu widzenia.

Wizjonerskie instalacje grupy Sbagliato są wynikiem synergii między architekturą, grafiką, fotografią i kolażem. Dzięki temu elementy architektoniczne mogą doskonale uchwycić charakter miasta. Praca rzymskich artystów opiera się na chęci ingerencji w tkankę miejską, tworząc „luki” w sztywnym porządku stworzonym przez architekturę, poprzez wykorzystanie instalacji, idealnego środka przekazu ze względu na jej ulotny i mimetyczny charakter. Inspiracje, siła sugestii i emocje: to artystyczne fundamenty filozofii Sbagliato. Nie jest to typowy street art, ale przede wszystkim wizja przełamująca sztywne schematy architektoniczne, czyniąc sztukę żywą i ulotną.

To nowe narzędzie promocyjne dla Polski – zaznacza Barbara Minczewa, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej we Włoszech –  ale jest to także próba podjęcia otwartego dialogu z miastem, wejścia w żywą tkankę Wiecznego Miasta poprzez fragmenty architektury dwóch miast Polski. Wybraliśmy dwie bardzo popularne, bliskie centrum miasta, a jednocześnie autentyczne dzielnice, które są świadectwem historii miasta; również Kraków i Wrocław są żywym świadectwem polskiej historii i poprzez tę akcję artystyczną chcemy przybliżyć Włochom właśnie ten wspólny mianownik, zanurzenie w historii przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju i odważnym patrzeniu w przyszłość.

Artyści z grupy Sbagliato byli w Polsce w lipcu, gdzie poznali Wrocław i Kraków w ich tradycyjnym oraz bardziej awangardowym wydaniu. Po dokonaniu wyboru miejsc w Rzymie, w których mieli zrealizować instalacje, wyselekcjonowali wśród wielu ujęć z Polski te, które najlepiej wpisywały się w kontekst miasta i tworzyły nieoczywisty efekt artystyczny, przyciągający uwagę przechodniów. Wybrane fragmenty architektury miast polskich to fragment wrocławskiego dworca i dekoracje budynku na krakowskim Kazimierzu. – kontynuuje Barbara Minczewa Miejsca nieoczywiste, niekoniecznie kojarzone z najpopularniejszymi zabytkami tych miast. Tym samym ten projekt wpisuje się w strategię opowiadania o miastach historycznych Polski, które Włosi już dość dobrze znają, w nowej konwencji, reinterpretując atrakcje naszego kraju w sposób nowoczesny i oddający kreatywną atmosferę Polski.   

Instalacje znajdują się w dzielnicy Zatybrze – w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Santa Maria in Trastevere, na którym znajduje się Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu i w dzielnicy Testaccio – na zewnętrznej ścianie Targu Testaccio (Mercato Testaccio), naprzeciw głównego wejścia do Muzeum Sztuki Współczesnej MACRO. Obydwie instalacje artystyczne znajdują się w dzielnicach bardzo uczęszczanych zarówno przez mieszkańców, jak przez turystów, a jednocześnie charakterystycznych i ukazujących autentyczność miasta.

Przy instalacjach znajdują się opisy, wzorowane na muzealnych, uzupełnione o QR code odnoszący bezpośrednio do strony ZOPOT z opisem zarówno samych instalacji, jak miast.

Projekt powstał dzięki współpracy z wydziałami promocji Urzędów Miast Krakowa i Wrocławia, którzy ugościli artystów i dziennikarza z The Trip Magazine w lipcu, a także realizowany jest również dzięki współpracy z agencją kreatywną The Trip, której celem jest promocja skierowana na nowe, coraz bardziej awangardowe formy artystyczne silnie związane z przeszłością, historią i tradycjami.

Instalacje można będzie zobaczyć na Zatybrzu przy via San Calisto 6A oraz w dzielnicy Testaccio, na murach Targu Testaccio przy ul. Beniamino Franklin.

DZIEŁA FRAMMENTI DI POLONIA

Zatybrze vs Kraków – „Tancerze”

Praca ta ma na celu podkreślenie dekoracyjnego elementu architektonicznego: jest to płaskorzeźba tancerzy umieszczona na budynku z końca XIX wieku, znajdującego się na krakowskim Kazimierzu.

Wymiary instalacji 3m x 7m

Testaccio vs Wrocław – „Dworzec”

Prostokątna rama okna wstęgowego w stylu postindustrialnym uzupełnia serię dużych okien w stylu neogotyckim wrocławskiego dworca, podkreślając istniejącą w architekturze polskich miast dwoistość relacji historii i nowoczesności.

Wymiary instalacji 3m x 9m

Więcej informacji na: www.polonia.travel/it

Facebook: @poloniatravel; Instagram: @polonia.travel.it; Twitter: @PoloniaTurismo

Redakcja dziękuje pani Barbarze Minczewie, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej we Włoszech za udostępnienie wykorzystanych materiałów.

Trastevere – Mercato Testaccio

Roma, 30 settembre – 30 ottobre 2021

‘Frammenti di Polonia’

Usa i linguaggi contemporanei, l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, per promuoversi a Roma attraverso un progetto di arte urbana.

Cracovia e Breslavia le protagoniste. L’una molto conosciuta, l’altra emergente. Due città diverse tra loro ma entrambe moderne e all’avanguardia, dove l’arte diventa parte integrante di un passato ricco di storia.

Dal 30 settembre, e per un mese, nei quartieri romani di Trastevere e Testaccio è possibile visionare le installazioni artistiche realizzate dagli artisti di Sbagliato e in collaborazione con The Trip.

Roma, 30 settembre 2021 – Tesori culturali, artistici e architettonici.

L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo si promuove utilizzando i linguaggi dell’arte contemporanea, mostrandosi negli spazi urbani di Roma, quelli più veri, intensi, simbolo di una romanità senza tempo: Testaccio e Trastevere.

L’iniziativa è unica ed originale, frutto della collaborazione con Sbagliato, progetto artistico fondato nel 2011 da tre amici, architetti e designers romani.

Il progetto di arte urbana, dal titolo ‘Frammenti di Polonia’, rappresenta la destinazione dal punto di vista artistico-culturale, evidenziando l’unicità architettonica di due città del sud della Polonia, Cracovia e Breslavia, dove lo stile gotico, rinascimentale e barocco si fondono e si confondono con il modernismo e le opere contemporanee, creando un ambiente nuovo e vibrante.

Per realizzare queste opere, l’Ente ha affidato agli artisti di Sbagliato il compito di esprimere attraverso alcuni ‘frammenti’ le due città. Gli artisti, attraverso la loro sensibilità artistica, hanno saputo cogliere gli aspetti più caratteristici di Cracovia e Breslavia, lasciandosi ispirare dalla loro atmosfera giovane, creativa e in costante fermento.

Pur non trascurando il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico delle due città, il lavoro degli artisti romani si basa sul desiderio di generare un’interferenza nel tessuto urbano, creando “varchi” all’interno dell’ordine rigido composto dalle architetture, attraverso l’utilizzo di poster, mezzo di comunicazione ideale per la sua natura effimera e per l’attitudine mimetica, caratteristiche distintive della poetica del gruppo.

Si tratta di un nuovo strumento di promozione per la Polonia – fa notare Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italiama vuole anche essere un dialogo aperto con gli spazi pubblici della città di Roma, ed è proprio grazie a questo dialogo che gli artisti di Sbagliato, dopo aver individuato gli spot romani, hanno selezionato tra i numerosi scatti realizzati in Polonia, quelli che meglio potessero rappresentare gli elementi più artistici e significativi delle due città polacche, creando così uno scorcio di Polonia nella capitale”.

Così i quartieri di Trastevere e Testaccio – nel primo caso nelle immediate vicinanze di Piazza S. Maria in Trastevere, mentre nel secondo sulle pareti esterne del Mercato Testaccio, proprio di fronte il Museo dell’Arte Contemporanea MACRO –si arricchiscono di suggestioni polacche regalando, a tutti i passanti, evocazioni di una Polonia in continuo divenire, che vuole mostrare la sua anima più creativa ed alternativa attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Da Trastevere, un quartiere caratteristico e originale dall’atmosfera bohémien al Mercato Testaccio, un mercato rionale con una lunga storia, posto all’interno di una struttura minimale e contemporanea, un famoso luogo d’incontro nella zona più verace di Roma, dove ai banchi storici si alternano le proposte più innovative, mostrando una Roma autentica. 

Non è un caso che sia stata scelta Roma per l’installazione di queste opere urbane – afferma Barbara Minczewain primis perché la sede dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia si trova proprio nella capitale e, in secondo luogo, perché gli artisti di Sbagliato sono romani”. E continua: “Un denominatore comune e un perfetto trait d’union con Cracovia e Breslavia che, come Roma, raccontano di un passato ricco di storia e vestigia”.

Ispirazioni, suggestioni ed emozioni: questi i capisaldi artistici alla base della filosofia di Sbagliato, non il ‘solito’ street art, ma ‘scorci’ che rompono gli schemi rigidi dell’architettura, la rendono viva ma allo stesso tempo effimera.

Un progetto realizzato grazie anche alla collaborazione con The Trip, agenzia di comunicazione creativa, volto a promuovere una destinazione sempre più all’avanguardia, aperta a nuove forme artistiche, ma sempre fortemente legata al suo passato, alla sua storia e alle sue tradizioni.

Il 30 settembre si inaugura questa iniziativa inedita che, per un mese intero, potrà essere apprezzata a Trastevere, in via San Calisto 6A, a due passi da piazza Santa Maria in Trastevere, e a Testaccio, all’esterno del Mercato rionale, che affaccia su via Beniamino Franklin.

L’opera ‘Frammenti di Polonia’

Le installazioni visionarie di Sbagliato sono il risultato di una sinergia tra architettura, grafica, fotografia e collage, attraverso la quale gli elementi architettonici possono essere “campionati”, elaborati e riproposti nel contesto urbano, in modo eterogeneo ma non casuale.

Le fotografie che hanno scelto per realizzare quest’opera reinterpretano Cracovia e Breslavia in chiave moderna, regalando un assaggio dell’atmosfera giovane, creativa e cosmopolita della Polonia.

Trastevere vs Cracovia

Questa opera si propone di valorizzare un elemento architettonico decorativo: si tratta di un bassorilievo di danzatori posizionato sopra un palazzo di fine ‘800 nel quartiere Kazimierz di Cracovia, ornato – al suo interno – da molti capolavori artistici e architettonici. Questo quartiereè la meta perfetta della città per chi ama le atmosfere un po’ underground ed è curioso di scoprire il l’antico quartiere ebraico, sorto a Cracovia nel Medioevo, oggi animato da una vivace vita notturna e culturale, locali e ristoranti, ma anche attento al proprio passato.

Questa proposta vuole sottolineare la peculiarità di questi elementi scultorei che evocano diverse storie della città.

Installazione di 3m x 7m

Testaccio vs Breslavia

La proposta si basa su una dualità di elementi che parlano dei codici architettonici polacchi. Il telaio rettangolare della finestra a nastro incornicia una serie di grandi finestre in stile gotico della stazione di Breslavia, che evidenzia il rapporto antico-moderno che c’è nell’architettura polacca e che colpisce quando si visita questa città.

Installazione di 3m x 9m

CONOSCIAMO DA VICINO LE DUE CITTÀ

CRACOVIA E BRESLAVIA

Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1978 (e nello stesso anno sono stati inseriti nella lista UNESCO il centro storico, le Miniere di Sale a Wieliczka e la città di Bochnia), Cracovia è il più importante centro artistico e culturale della Polonia. Monumenti antichi, mirabili opere d’arte e un’architettura testimonianza della civiltà polacca e la più antica università del paese, oltre ad essere una delle più antiche d’Europa, fanno di questa città un luogo colmo di storia. Anche gli appassionati d’arte più esigenti, non rimarranno delusi perché è una città culturalmente molto attiva.

Capitale europea della Cultura nel 2000 e insignita dall’UNESCO del titolo di Città della Letteratura nel 2013, Cracovia è sede di numerosi musei e gallerie d’arte, tra cui il Museo Nazionale di Cracovia, il Museo dei Principi Czartoryski, il Museo dell’Arte e della Tecnica Giapponese Manggha, il Museo della Farmacia (una farmacia storica nel ex ghetto ebraico, simbolo della resistenza contro il nazismo), il Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia (MOCAK, dal 2011) e il MOS (Małopolski Ogród Sztuki), moderno centro dell’arte capace di unire (anche grazie alle soluzioni tecnologiche avanzate) diverse forme d’arte, per citarne alcuni.

La città inoltre ospita annualmente eventi artistici di risonanza internazionale come la Biennale della Grafica, il Festival dei Cortometraggi, il Festival della Cultura Ebraica, oltre a numerose manifestazioni musicali e rappresentazioni teatrali.

Con i suoi mille anni di storia, Breslavia di certo non lascia indifferenti: le sue 12 isole e gli oltre 100 ponti, il tormentato passato scritto tra le mura urbane, le perle architettoniche, l’ubicazione pittoresca, la ricca offerta culturale, fanno di questa città una delle più belle della Polonia.

Capitale Europea della Cultura e Capitale Mondiale del Libro nel 2016, la città è celebre per i monumenti architettonici a Ostrow Tumski (antica isola sul fiume Oder), per la chiesa di Santa Elisabetta, per l’Aula Leopoldina all’interno dell’Università e la costruzione “Hala Stulecia” in stile modernista (Sala del Centenario, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006), realizzata in cemento armato. Breslavia potrebbe stregare qualsiasi appassionato d’arte per le numerose gallerie d’arte, teatri e cinema, così come per la presenza di importanti musei tra cui il Museo Nazionale di Breslavia, il Museo Civico, il Museo di Storia, il Museo di Arte Contemporanea, il Panorama di Raclawice (straordinario dipinto di dimensioni 120×15 metri che rappresenta la celebre Battaglia di Raclawice) e l’Hydropolis, una mostra educativa permanente sul tema dell’acqua inaugurata il 5 dicembre 2015.

Breslavia sta crescendo molto dal punto di vista culturale e ogni anno ospita molti eventi culturali di spessore internazionale; nel quartiere di Nadodrze, antico quartiere degli artigiani, oggi sorge il centro culturale CRK (Centrum Reanimacji Kultury) che ospita qualsiasi tipo di evento artistico alternativo.

Per informazioni: www.polonia.travel/it

Facebook: @poloniatravel; Instagram: @polonia.travel.it; Twitter: @PoloniaTurismo

La redazione ringrazia Barbara Minczewa, Direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, per i materiali utilizzati.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *