Mediolan: Konferencja pt. Un insolito esercito

22 października br. w Mediolanie odbędzie się konferencja poświęcona armii gen. Andersa.

Z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii gen. Władysława Andersa Konsulat Generalny RP w Mediolanie wraz z Towarzystwem Projektów Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Rodzin Kombatantów Polskich we Włoszech zapraszają na konferencję UN INSOLITO ESERCITO. L’ARMATA DEL GEN. WŁADYSŁAW ANDERS, która odbędzie się 22 października br. w godzinach od 16.00 do 19.00 w Palazzo delle Stellinie, sala Manzoni (Mediolan, Corso Magenta, 61). Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na załączonym plakacie.

W związku z restrykcjami mającymi na celu zapobieganie pandemii Covid-19 obowiązuje rezerwacja miejsc na adres [email protected] do dnia 22 października godz. 11.00. Informujemy, żeprzed wejściem będzie kontrolowany green pass.

30 lipca 1941 r. w Londynie premier polskiego rządu na uchodźctwie Władysław Sikorski oraz Ambasador Związku Radzieckiego w Wielkiej Brytanii Iwan Majski podpisali pakt przywróceniu stosunków dyplomatycznych, w wyniku którego w sierpniu objęto amnestią polskich więźniów sowieckich łagrów i więzień, w których zostali osadzeni po inwazji sowieckiej  na Polskę oraz rozpoczęto tworzenie armii polskiej pod dowództwem gen. Władysław Andersa uwolnionego z więzienia NKWD na Łubiance.

Podczas konferencji pragniemy przywołać nie tylko odyseję Armii Andersa, jej udział w kampanii włoskiej, ale również mniej znane aspekty takie jak oświata i kultura. Zostanie również zaprezentowany po raz pierwszy mediolańskiej publiczności film dokumentalny „Żydzi w Armii Andersa” reż M. Szymanowicza poprzedzony wykładem historyka przedstawiającym losy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia w Armii Andersa, ich dramatyczne wybory pomiędzy kontynuowaniem walki u boku gen. Andersa oraz zaangażowaniem się w budowanie niepodległego państwa Izrael.

Poniżej informacje w języku włoskim nadesłane do Redakcji.

In occasione dell’80° anniversario della formazione nell’URSS dell’Armata di Anders da cui nel 1943 nacque 2. Corpo Polacco che successivamente si distinse sul fronte italiano, il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, insieme a Towarzystwo Projektów Edukacyjnych e l’Associazione Famiglie Combattenti Polacchi in Italia invitano alla conferenza intitolata UN INSOLITO ESERCITO. L’ARMATA DEL GEN. WŁADYSŁAW ANDERS che si terrà il 22 ottobre dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00 nel Palazzo delle Stellinesala Manzoni (Milano, Corso Magenta, 61). Il programma dettagliato si trova nella locandina dell’evento. 

E’ richiesta la prenotazione all’indirizzo [email protected] entro il 22 ottobre ore 11.00.

All’ingresso verrà controllato il green pass.

Il 30 luglio del 1941 a Londra il premier del governo polacco in esilio Władysław Sikorski e l’Ambasciatore Sovietico in Gran Bretagna Ivan Majskij firmarono un patto seguito ad agosto dall’amnistia ai cittadini polacchi rinchiusi nelle carceri, nei campi di lavoro e in esilio in URSS a seguito dell’occupazione sovietica della Polonia orientale e la formazione di un’armata polacca in URSS sotto il comando del Generale Władysław Andres liberato dalla prigione dell’NKVD alla Lubjanka. Incredibile odissea di quell’insolito esercito e oblio imposto dalle scelte politiche a conclusine della seconda guerra mondiale ci sollecitano a ricordare  questa carta della storia dei nostri paesi.

Vorremmo ricordare la partecipazione dell’Armata di Anders nella campagna italiana durante la seconda guerra mondiale e altri aspetti meno conosciuti come istruzione e cultura. Durante la conferenza verrà anche proiettato un breve film documentario introdotto da uno storico „Gli ebrei nell’esercito di Anders” che tocca la questione spesso sconosciuta al grande pubblico, ovvero la grande quota e il destino dei cittadini della Seconda Repubblica di origine ebraica nelle file dell’esercito di Anders, la loro drammatica scelta tra la volontà di rimanere in Eretz Israel, in Palestina, e di combattere per lo Stato indipendente di Israele, e di rimanere fedeli allo Stato polacco.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *