Warszawa: XVI FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2021”

XVI FESTIWAL  POLONIJNY  „LOSY POLAKÓW 2021” to   kolejny  przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z  c a ł e g o  ś w i a t a w dziedzinie: filmu, telewizji, radia, multimediów  i  internetu,  organizowany od  roku  2004 corocznie przez Fundację Polska-Europa-Polonia.  www.warszawa.mazowsze.pl  oraz www.losypolakow.pl 

              Celem Festiwalu  jest  promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych, ich związków z Macierzą,  nawiązanie lub  zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną, promocja laureatów Festiwalu, wyszukiwanie wśród Polonii
osób, które odniosły  sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, prezentacje wzorów patriotyzmu i prawdziwych autorytetów, zwłaszcza wśród dzieci  i młodzieży.

       Zakończenie XVI Festiwalu  Polonijnego  „Losy Polaków 2021”, projekcje festiwalowe, ogłoszenie werdyktu Jury i rozdanie nagród  odbędą się w sobotę 13  listopada 2021 r. w godzinach od 12.oo do 21.oo w Centrum Prasowym SDP, ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Udział osobisty po potwierdzeniu telefonicznym lub emailowym.


        Zakończenie będzie transmitowane na żywo w Internecie. Relacje zapowiedziała m.in TVPolonia w programach Polonia 24 i i Zoom TV Polonia.  Jury oceniał ponad 150 nadesłanych  prac  festiwalowych ukazujących życie Polaków  w ponad  30   krajach świata takich jak   Australia, Albania, Belgia, Białoruś, Czarnogóra, Estonia, Francja,  India, Irlandii, Izraelu, Kanada, Kazachstan, Liban,  Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Paragwaj, Rosja, Rumunia, Szwecja, Turcja, Uganda, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry , Wielka Brytania, Włochy  i Polska.  

          W Festiwalu uczestniczyli znani twórcy m.in. Alina Czerniakowska, Leszek Wiśniewski, Robert Kaczmarek, Sławomir Koehler, Artur Janicki czy Andrzej Siedlecki, przypominając postaci wybitnych Polaków jak Ignacy Prądzyński, Teofil Lenartowicz, Karol Jaroszyński, Ignacy Mościcki, Marian Rejewski, Tadeusz Sendzimir czy zmarła w tym roku Karolina Kaczorowska – Pierwsza Dama II RP. Pełny wykaz nadesłanych prac z opisami
– na stronie http://www.warszawa.mazowsze.pl/festpol/2021/filmy2021opisy.html

            Uznając wysoki poziom nadesłanych na Festiwal prac Jury postanowiło przyznać Grand Prix, 5 nagród specjalnych za wieloletni udział i wsparcie Festiwalu oraz nagrody w 9 kategoriach regulaminowych m.in. filmy fabularne , filmy dokumentalne, programy radiowe i multimedialne, prace ukazujące życie Polaków za granicą, upamiętniające nauczanie Błogosławionego Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, rocznice NSZZ Solidarność, losy Polaków na kresach wschodnich i Polaków pochodzenia żydowskiego.
               
            Katalog wszystkich prac wraz z opisami i prezentacją twórców jest tradycyjnie prezentowany na stronach Festiwalu www.warszawa.mazowsze.plwww.losypolakow.plłącznie ze zwiastunami oraz  filmami udostępnianymi przez producentów.  Festiwalowi towarzyszą również projekcje pofestiwalowe oraz panele dyskusyjne on-line.  Zagraniczne projekcje poprzednich edycji Festiwalu
odbywały się zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie, Ukrainie oraz USA.

         

      
 
      KOMITET ORGANIZACYJNY XIV FESTIWALU ” LOSY POLAKOW 2021”:
      
Ryszard Łączyński – dyrektor Festiwalu
      Magdalena Kozerska – dyrektor organizacyjny Festiwalu
      Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji Pplska-Europa-Polonia
      Paweł Woldan– reżyser filmowy i telewizyjny, przewodniczący Jury Festiwalu
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 4 = 6