Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przypomina o trwającym  Konkursie o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada”. Prace konkursowe można przysyłać do 5 grudnia br.

Celem 18. edycji konkursu jest pokazanie, jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską.

Senat chciałby zainspirować dziennikarzy do poszukiwania naukowców polskiego pochodzenia, Polaków żyjących poza granicami i przybliżenia Polakom w kraju ich odkryć i sukcesów, a także do odszukania zapomnianych wybitnych naukowców i przywrócenia pamięci zbiorowej ich odkryć i wynalazków.

Senat chciałby się dowiedzieć, jaka była droga polskich naukowców za granicą do sukcesu, co im pomogło, a co przeszkadzało w odniesieniu sukcesu, czy narodowość miała wpływ na ich pracę, czy współpracują lub są zainteresowani współpracą z naukowcami i ośrodkami w kraju.

Senat chciałby wiedzieć, czy młodych, emigrujących obecnie naukowców łączy z ich wielkimi poprzednikami naukowa pasja, poczucie misji i chęć dzielenia się zdobytą wiedzą. Odpowiedź na te pytania pozwoli Senatowi zastanowić się, w jaki sposób można pomóc upowszechniać dokonania polskich naukowców za granicą nie tylko w Polsce, ale też na świecie, w jaki sposób można wykorzystać ich wiedzę i doświadczenia.

W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów. Warunkiem udziału w konkursie jest:  opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 28 listopada  2021 r. i przesłanie jej do 5 grudnia br. na adres Kancelaria Senatu – Dział Prasowy, ul.  Wiejska 6, 00 -902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”.

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody: I nagroda – 10000 zł, II – 7000 zł, III – 5000 zł i 4 wyróżnienia po 2000 zł. 

Regulamin konkursu jest zamieszczony stronie internetowej Senatu w zakładce „Dla mediów”
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

75 + = 77