#KtoTyJesteś! i wyniki konkursu grantowego dla szkół polonijnych

W konkursie grantowym dla szkół działających za granicą, organizowanym w ramach 3. edycji kampanii #KtoTyJesteś, wyróżnione zostały trzy prace. Nagrody otrzymują grupy projektowe z Gimnazjum w Niemieżu, z organizacji polonijnej Ukraińsko Polskiego Sojuszu Równe oraz z Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu.


Konkurs skierowany był do szkół polskich i placówek z językiem polskim działających na Ukrainie,
Litwie, Łotwie, w Rosji, Estonii, Mołdawii i Czechach. Uczestnicy mieli za zadanie zaplanować działania
mające na celu propagowanie języka polskiego oraz upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze
Polski wśród dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem prac konkursowych było także uwzględnienie w
projekcie społeczności lokalnej.


Jedną z nagrodzonych prac jest projekt „Moja mowa – moją dumą” nadesłany przez uczniów z
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (Litwa). Uczniowie i nauczyciele w szkole
porozumiewają się zarówno po polsku jak i po litewsku. W związku z tym uczniowie zaproponowali
przygotowanie albumu w obu językach. Ma on zawierać wypowiedzi społeczności lokalnej dotyczące
dwujęzyczności w szkole, w domu i w regionie. Całość zostanie zilustrowana pracami plastycznymi
oraz wzbogacona o cytaty, przysłowia i zagadki.


Jury nagrodziło także punkt nauczania języka polskiego przy organizacji polonijnej Ukraińsko-Polski
Sojusz im. Tomasza Padury w Równem na Ukrainie. Projekt „Polski zbliża, ułatwia i bawi” zakłada
realizację spotu reklamowego z udziałem znanych i rozpoznawalnych osób z Równem. Scenariusz ma
powstać w oparciu o książkę „Pan Pierdziołka spadł ze stołka – śpiewanki i powtarzanki” oraz
popularne „łamańce językowe”. W przygotowanie filmu zaangażują się uczniowie oraz społeczność
lokalna, a także profesjonaliści z branży filmowej.


Nagrodę zdobył także projekt autorstwa uczniów punktu nauczania przy Polonijnym Stowarzyszeniu
Kulturalno-Oświatowym w Tarnopolu (Ukraina). Praca „Potrafimy mówić w dwóch językach”
składa się z dwóch elementów – komiksu oraz kalendarza. Pod kierownictwem nauczycieli rysunku i
malarstwa oraz języka polskiego uczestnicy projektu – młodzież polonijna oraz dorośli – stworzą
komiksy przedstawiające kilka dni z życia rodziny dwujęzycznej, z akcentem na pokazanie polskich
korzeni i pielęgnowanie polskich zwyczajów i tradycji. Z kolei kalendarz przygotowany pod okiem
specjalisty grafika, zostanie zilustrowany zdjęciami przodków Polaków. Jako że w większości rodziny
uczniów przystępujących do projektu są rodzinami „mieszanymi”, w tworzeniu komiksu i kalendarza
udział weźmie nie tylko społeczność polska, ale też ukraińska.


Dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu i pełne zaangażowanie w przygotowanie wszystkich
projektów. Zwycięzcom życzymy pomyślnej realizacji! Już nie możemy doczekać się efektów!
Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

O Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”


Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana w 1992 roku jako strategiczna Fundacja
Skarbu Państwa, podlegająca pod nadzór merytoryczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Od samego początku realizuje programy skierowane do Polaków mieszkających poza granicami kraju.
Podtrzymywanie polskości poprzez upowszechnianie znajomości języka polskiego jest podstawowym
celem statutowym Fundacji.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *