1 stycznia Polska rozpoczęła przewodnictwo w OBWE

1 stycznia br. Polska objęła roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy z Europie. Nasz kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 r.

– Polska przejmuje Przewodnictwo OBWE w czasie, kiedy uczestniczące państwa stawiają czoła wielorakim wyzwaniom dla pokoju i bezpieczeństwa. Prawdziwy dialog między nimi musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i silnym zaangażowaniu w istniejące instrumenty i narzędzia OBWE. Naszą ambicją jest, aby OBWE działała jak najefektywniej – powiedział Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau.

Głównym celem polskiego Przewodnictwa będą działania służące uregulowaniu regionalnych i zamrożonych konfliktów poprzez wsparcie struktur OBWE. Intencją Polski jest pełnienie roli uczciwego pośrednika i mediatora pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Organizacja działa na zasadzie konsensu uczestniczących państw. Nasze wysiłki skoncentrują się  na pełnym wykorzystaniu potencjału OBWE.

Źródło oraz więcej informacji: gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *