Gov.pl: Informacje dla podróżujących do Włoch

Poniżej publikujemy informacje ze strony gov.pl dla planujących podróż do Włoch:

W związku z trudną i dynamiczną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Jeśli mimo to rozważasz podróż do Włoch pamiętaj, że w kraju tym obowiązuje stan wyjątkowy. Został on przedłużony do 31 marca 2022 r. Oznacza to, że nowe obostrzenia dotyczące wjazdu i pobytu mogą być wprowadzane nawet z dnia na dzień.

Zapoznaj sie dokładnie z zakładkami dotyczącymi zasad wjazdu do Włoch oraz obowiązujacymi obostrzeniami. Jedynie osoby zaszczepione przynajmniej jedną dawką szczepionki (lub ozdrowieńcy) mogą korzystać z m.in. restauracji i barów, hoteli, wyciągów narciarskich, transportu zbiorowego i muzeów. Dotyczy to wszystkich, którzy ukończyli 12 r.ż.

Jeżeli zostaniesz skierowany na kwarantannę – będziesz musiał pokryć jej koszty.

UWAGA!  Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy od szczepienia (w Polsce jest to 12 miesięcy). Od 1 lutego 2022 r. będzie to 6 miesięcy. Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie wydłuża ważność certyfikatu.

Oznacza to, że osoby niepełnoletnie, których ważność certyfikatu według prawa włoskiego wygasła, a nie mogą zaszczepić się jeszcze dawką przypominajacą – będą traktowane jak osoby niezaszczepione i nie będą mogły korzystać z m.in. hoteli, wyciągów narciarskich, transportu zbiorowego, restauracji itp.

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) od 16 grudnia 2021 r. mają obowiązek:

W PRZYPADKU OSÓB ZASZCZEPIONYCH LUB OZDROWIEŃCÓW

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ 

2) przedstawienia certyfikatu unijnego w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:

  • ukończeniu podstawowego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE (dawka przypominająca nie wymaga dodatkowego odczekania)   LUB
  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) ORAZ​​​​​

3)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciagu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:

  • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
  • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.
Foto Pixabay

W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH OSÓB (W TYM OSÓB NIEZASZCZEPIONYCH)

1) zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazioneORAZ ​​​​​

2)  przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekraczenia granicy włoskiej ORAZ

3) odbycia 5-dniowej obowiązkowej kwarantanny ORAZ

4) przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie odosobnienia.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:

  • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
  • Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 6 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

​​​​​Do osób, które do 14 dni przed wjazdem do Włoch przebywały w kraju zaliczonym do Kategorii D lub E stosuje sie zasady właściwe dla tego kraju.

Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 4 strefy białą  żółtą ,  pomarańczową  i  czerwoną . Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładkach poniżej.

UWAGA!  Decyzją władz lokalnych poszczególne gminy mogą zostać zaliczone do strefy  czerwonej  lub  pomarańczowej  (oznacza to m. in.: zakaz przemieszczania się, z wyłączeniem uwiarygodnionych potrzeb zawodowych, sytuacji wyższej konieczności, względów zdrowotnych, powrotu do miejsca zamieszkania). 

Więcej informacji tutaj.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 6