Dlaczego warto uczyć się w Szkole Polskiej im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie? Wywiad z Panią Danutą Stryjak, kierownikiem Szkoły Polskiej w Rzymie. Zapisy na rok szkolny 2022/2023

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali najmłodsi uczniowie Szkoły
Polskiej w Rzymie. Na lekcji języka polskiego dzieci otrzymały zadanie
realizacji plakatów promujących Szkołę Polską wśród rówieśników polskiego
pochodzenia mieszkających w Rzymie, w regionie Lacjum oraz w innych,
bardziej odległych regionach Włoch.


W poszukiwaniu konkretnych informacji o szkole, uczniowie przeprowadzili
krótki wywiad z panią Danutą Stryjak kierownikiem Szkoły Polskiej w Rzymie.
Zdobyte informacje wzbogacili własnymi refleksjami o korzyściach płynących
z nauki, ze spotkań z rówieśnikami i nauczycielami w Szkole Polskiej
w Rzymie.


Diego: Pani Dyrektor, jak duża jest nasza szkoła?
D.S. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rzymie jest największą, spośród
wszystkich czterech szkół polskich we Włoszech.


Pola: Czy nauka w szkole jest płatna?
D.S. Szkoła jest bezpłatna dla uczniów, wszelkie koszty ponosi państwo polskie.


Sara: Ilu uczniów liczy nasza Szkoła?
D.S. Obecnie uczy się u nas ok. 500 uczniów a i dodatkowo w Polskim
Przedszkolu przy szkole ok. 30 przedszkolaków.


Mya: Jak często dzieci spotykają się na lekcje?
D.S. Zajęcia są organizowane raz w tygodniu a dla uczniów spoza Rzymu 2
razy w miesiącu.


Diego: Czego uczymy się w Szkole Polskiej?
D.S. Uczymy w języku polskim a nie języka polskiego. To najbardziej naturalny
sposób na przyswajanie języka polskiego przez dzieci urodzone poza Polską .


Dziękujemy za wywiad i zabieramy się do przygotowania plakatów o naszej
Szkole!


Zapraszamy wszystkie dzieci do Polskiej Szkoły w Rzymie!


Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem dla rodziców i uczniów dotyczący
działalności Szkoły Polskiej w Rzymie oraz zasad rekrutacji na rok szkolny
2022/2023.


https://rzym.orpeg.pl/rekrutacja/informator-dla-rodzicow/

Przypominamy:

 • obecni uczniowie potwierdzają chęć uczęszczania do szkoły w kolejnym roku szkolnym u
  wychowawców do 21 maja
 • nowi uczniowie do Szkoły Podstawowej i Liceum wypełniają formularze zapisu na
  stronie internetowej do 11 czerwca.
  Kwestoinariusz 1
  Kwestionariusz 2
  Kwestionariusz 3Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *