WŁOCHY: 41 ROCZNICA ZAMACHU NA JANA PAWŁA II

Pamięć i wdzięczność są jak skrzydła. Pamięć jest źródłem, z którego wciąż należy
czerpać, a wdzięczność to gest miłości i odpowiedzialności. Polacy i Polonia żyjąca
w Wiecznym Mieście nie może nie pamiętać.

Poprzedzili nas tutaj wielcy Polacy i naszą powinnością jest pamięć o nich i świadectwo naszej przynależności do tej historii, do tych wydarzeń. Czy to chwalebna historia 2 Korpusu Polskiego
dowodzonego przez gen. Andersa czy wydarzenia związane z pontyfikatem Papieża
Polaka są wciąż dla nas okazją do świadectwa o naszej polskości, naszej wierze,
naszych korzeniach.


Z inicjatywy Stowarzyszenia POLSKA W SERCU, 13 maja br., w 41 rocznicę
zamachu na Jana Pawła II, kiedy to polała się męczeńska krew Piotra tamtych
czasów, zgromadziliśmy się jak co roku, w miejscu, gdzie padły strzały, w momencie
kiedy zatrzymał się cały świat, o godzinie 17.17.

Ceremoni przewodniczył Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Pan Janusz Kotański, modlitwę
poprowadził ks. Prałat Sławomir Nosiorowski z Sekratariatu Stanu w Watykanie,
Fundację Jana Pawła II w Watykanie raprezentowała Pani Anna Beata Kielech.


Obecnością swoją zaszczycili: Pan Marek Sorgowicki – I Sekretarz i Kierownik
Referatu ds. Politycznych i Administracyjnych Ambasady RP przy Stolicy
Apostolskiej, ks. ppor. rez. Sebastian Śledziona, ks. Tomasz Jarosz, polskie Siostry
Zakonne. Złożyliśmy kwiaty, była chwila refleksji, była muzyka w wykonaniu
skrzypaczki Igi Gałczyńskiej z Polski oraz ks. Józefa Ślazyka, była modlitwa o pokój
na Ukrainie i na świecie.

Pamięć i wdzięczność, to wielkie i szlachetne cechy i jakże są nam potrzebne właśnie w tych trudnych czasach. Trzeba nam pamiętać skąd się wywodzimy i jacy naprawdę jesteśmy. Dziękujemy wszystkim obecnym na Placu św. Piotra Polakom mieszkającym, pracującym czy studiującym w Wiecznym Mieście,
oraz obecnym tutaj turystom z Polski.

Zostawiam was z przesłaniem św. Jana Pawła II dla wszystkich nas: “Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Jezus Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie
zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili; abyście nie podcinali sami tych korzeni, z
których wyrastamy. (Jan Paweł II, Kraków 10 czerwca 1979).


Aleksander Nowak
Prezes Stowarzyszenia POLSKA W SERCU
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *