VIII edycja nagrody honorowej IPN „Świadek historii”

Instytut Pamięci Narodowej organizuje kolejną edycję nagrody „Świadek Historii”, która ma na celu uhonorowanie osób i organizacji spoza Polski szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. W związku tym proszę o rozpowszechnienie informacji o możliwości zgłoszenia osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem Nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do 17 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej

Biuro Edukacji Narodowej

ul. Janusza Kurtyki 1

02-676 Warszawa

Z dopiskiem „Nagroda Świadek Historii”.

Wszelkie informacje o programie wraz z załącznikami do wypełnienia dla uczestników dostępne są na stronie IPN:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/164404,Nagroda-Swiadek-HistoriiThe-Witness-of-History-dla-osob-i-organizacji-spoza-Pols.html – w polskiej wersji językowej i https://ipn.gov.pl/en/news/9595,8th-Witness-of-History-award-edition-of-the-IPN-international-prize-for-people-a.html – w angielskiej wersji językowej).
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.