Warszawa: Zaproszenie na ŚWIATOWY KONGRES „KRAJ-EMIGRACJA”

PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” HENRYK KOWALCZYK I PREZES STOWARZYSZENIA DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI ZAPROSZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ŚWIATOWYM KONGRESIE „KRAJ-EMIGRACJA”, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 3 – 6 WRZEŚNIA 2022 ROKU W WARSZAWIE.

W obliczu obecnych wyzwań międzynarodowych konieczne jest budowanie wspólnoty
Polaków na całym świecie. Kongres „Kraj –Emigracja nawiązuje do historycznego spotkania
przedstawicieli Polonii z całego świata z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II, które miało
miejsce w Rzymie w 1990 roku, kiedy to wyzwaniem była odbudowa zaufania między Polską
a Polonią i Polakami za granicą. Jesteśmy przekonani, że i dzisiaj, podobnie jak w 1990 roku,
konieczna jest praca nad wzmacnianiem jedności narodowej, która zaowocuje szerokim
wsparciem interesu Polski na całym świecie w tych trudnych czasach.


W skład Komitetu Honorowego Kongresu wchodzą przedstawiciele największych organizacji
polskich i polonijnych poza granicami: Rady Polonii Świata, Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Kongresu
Polonii Kanadyjskiej, Związku Polaków na Litwie, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,
Związku Polaków na Białorusi.


W Kongresie udział weźmie ponad 500 gości – przedstawicieli środowisk polonijnych z całego
świata oraz państwa polskiego, nauki i biznesu. Wspólna debata, refl eksja nad polską racją
stanu, zdefi niowanie celów i uzgodnienie środków jest niezbędne, aby obecne pokolenie
Polaków sprostało wyzwaniom, jakie niosą nadchodzące czasy.


RADA PROGRAMOWA KONGRESU
KARDYNAŁ KAZIMIERZ NYCZ Arcybiskup Metropolita Warszawski
TERESA BEREZOWSKA Przewodnicząca Rady Polonii Świata
MAŁGORZATA KWIATKOWSKA Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
ELŻBIETA KOROWIECKA Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
KS. ZDZISŁAW MALCZEWSKI Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
TADEUSZ PILAT Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
FRANK SPULA Prezydent Kongresu Polonii Amerykańskiej
WALDEMAR TOMASZEWSKI Prezes Związku Polaków na Litwie
JANUSZ TOMCZAK Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
MAREK ZANIEWSKI Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi
DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/index.php  
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *