Rzym: Polovers przedstawi publikację „Dwie królowe zakochane w Polsce: Bona Sforza d’Aragona i Maria Kazimiera Sobieska” 

POLOVERS zaprezentują publikację „Dwie królowe zakochane w Polsce: Bona Sforza d’Aragona i Maria Kazimiera Sobieska” (Archeoares Editions, Viterbo 2021) w Sali Posiedzeń kościoła Św. Stanisława w Rzymie, 1 października 2022 o godz. 16.15

Prezentowany tomik gromadzi materiały z konferencji, która odbyła się 8 maja 2021 r.,  w Papieskim Muzeum Świętego Domu w Loreto z okazji prezentacji projektu „Polovers” (Zakochani w Polsce). Zebrane teksty, napisane przez włoskich i polskich naukowców, skupiają się na niektórych aspektach, które podkreślają bliskie związki między Włochami a Polską realizowane również przez dwie słynne królowe. Badania promowane przez Konsulat Honorowy RP w Ankonie pod patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Instytutu Polskiego w Rzymie oraz Polskiej Akademii Nauk w Rzymie otrzymały wiele cennych elementów z Rzymu, Bari, Krakowa, Lublina i Warszawy. Publikacja prezentuje interesujące nawiązania do działalności ważnych polskich artystów we Włoszech, których prace można oglądać do dziś w Rzymie i Lacjum.

Sabato 1° ottobre 2022  alle ore  16,15 verrà presentato presso la Sala riunioni della chiesa di San Stanislao di Roma il volume  Due Regine innamorate di Polonia: Bona Sforza d’Aragona e Maria Casimira Sobieska  (Edizioni Archeoares, Viterbo 2021).

Il volume raccoglie  gli Atti del Convegno dell’8 maggio 2021 tenutosi on line presso il museo Pontificio della Santa Casa di Loreto in occasione della presentazione del progetto „Polovers” (Innamorati di Polonia).

I testi raccolti, redatti da studiosi italiani e polacchi, sono incentrati su alcuni aspetti che mettono in rilievo lo stretto rapporto tra Italia e Polonia attuato anche dalle due celebri Regine.

La ricerca promossa dal  Consolato onorario polacco di Ancona con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura a Cracovia e l’Istituto Polacco di Roma e l’Accademia Polacca delle Scienze di Roma ha ricevuto contributi da Roma, Bari, Cracovia, Lublino e Varsavia e presenta anche alcuni interessanti accenni all’attività di importanti artisti polacchi in Italia, le cui opere sono ancora oggi testimoniate  a Roma e nel Lazio.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *