Kwestia zanieczyszczenia powietrza we Włoszech. Przykład Mediolanu i Rzymu

Mijający rok był jednym z najgorętszych we Włoszech w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Pogoda tego lata przeszła pod znakem wysokich temperatur, suszy, powodzi, które spowodowały ogromne straty ekonomiczne i zniszczenia materialne. Wpływ zanieczyszczenia powietrza i nietypowego ocieplenia, które doświadczają Włochy, są alarmujące. Należy również zauważyc, że region Śródziemnomorski jest jednym z najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi regionów świata. Normy jakości powietrza określone pod kątem rocznej oceny jakości powietrza, ustalonej dla dwutlenku azotu, zostały wysoko przekroczone w wielu miastach włoskich.


W związku z tym naukowcy postanowili przeprowadzić badania wybierając dwa włoskie miasta: Rzym i Mediolan; ze względu na liczbę mieszkańców oraz różniące się warunki klimatyczne i społeczno-ekonomiczne. Są one jedynymi z najbardziej zanieczyszczonym miast Włoch i znajdują się na rankingu włoskich miast o najgorszej jakości powietrza.

Foto Pixabay

Rzym ma łagodniejsze temperatury od Mediolanu, niski poziom wilgotności i znaczenie wyższy poziom ozonu. Mediolan natomiast znajduje się w najbardziej zanieczyszczonym obszarze Europy którym jest Dolina Padu, niższe temperatury ale ma wyższą i większą wilgotność. To wszystko może mieć znaczący wpływ na zdrowie i ryzyko śmiertelności na tych obszarach. W rzeczywistości pył zawieszony w powietrzu jest uznawany za czynnik rakotwórczy i stanowi pierwszą środowiskową przyczyną śmiertelności. Według WHO liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza podwoiła się w latach 1990-2020 osiągając 4,5 miliona zgonów z czego aż 92 proc. z powodu zanieczyszczenia powietrza. Jak wykazało badanie w nadchodzących dziesięcioleciach w Rzymie może dojść do około 600 zgonów rocznie w miesiącach letnich z powodu wysokich temperatur i stężenia ozonu troposferycznego (03), powyżej limitu wartości szkody dla zdrowia ludzkiego, to jest 8 proc. więcej niż w poprzednich dekadach.

Foto Pixabay

Natomiast w Mediolanie, stolicy Lombardii, ze względu na geomorfologię i położenie, szacuje się, że śmiertelność będzie wyższa w okresie zimowym, z powodu ostrzejszego klimatu, wyższych stężeń PM 10, większej emisji toksycznych spalin oraz stagnacji warunków atmosferycznych. W świetle uzyskanych wyników, naukowcy zaznaczają pilną potrzebę przyjęcia bardziej rygorystycznej i zintegrowanej polityki w dziedzinie jakości powietrza i szybkiego przeciwdziałania na zmiany klimatu. Zakłócony rytm zmian pór roku, normalnych cykli sezonowych oraz skutki upałów są odczuwalne w naturze. Również wysoki czynnik dwutlenku azotu zanieczyszczający powietrze i szkodliwy dla zdrowia przekroczył wartości graniczne, co świadczy o nieadekwatności środków przyjętych przez Włochy.


Przez dziesięciolecia włoskie rządy oraz partie polityczne nie interesował problem zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatycznych lekceważąc tym w bardzo dużej mierze zagrożenie bezpieczeństwa i dobrobytu kraju. Potrzeba pilnie zaostrzyc politykę oraz interwencję Unii Europejskiej, jak podkreślają naukowcy, w obliczu bezprecedensowego kryzysu klimatycznego i wprowadzenia Włoch na właściwą drogę wzmacniająca odporność na radykalne zmiany klimatu.


Włochy potrzebują nowych inwestycji publicznych w dekarbonizacji na wielką skalę, innowacji politycznej, która pomogłaby zmobilizować sektor publiczny i prywatny do działań na rzecz klimatu.

Tekst Anna Dorota Więckowska 
One thought on “Kwestia zanieczyszczenia powietrza we Włoszech. Przykład Mediolanu i Rzymu

  1. Olga

    Według WHO liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza podwoiła się w latach 1990-2020 osiągając 4,5 miliona zgonów z czego aż 92 proc. z powodu zanieczyszczenia powietrza. – to zdanie nie ma sensu…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *