Obowiązujące w 2023 roku stawki w zagranicznych delegacjach służbowych

Od 2013 roku nie były zmieniane stawki w delegacjach służbowych zagranicznych. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał 25 października 2022 r. rozporządzenie (opublikowane już w Dzienniku Ustaw z 14 listopada 2022 r., poz. 2302), które podwyższa od 29 listopada 2022 r. wysokość diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Wreszcie zauważono, że koszty zmieniły się od 2013 roku. Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych przygotował podwyżkę diet w delegacjach zagranicznych do 31 państw oraz zwiększenie kwot limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do 42 państw

Podajmy tu kilka przykładów:

– dieta w podróży służbowej do Włoch wzrośnie do 53 euro (z 48 euro), a limit na nocleg do 192 euro (ze 174 euro),

Uwaga: kwoty przy podróży służbowej do Watykanu zostały ustalone w wysokości jak we Włoszech, to tej pory stosowano diety przypisane dla państw innych niż wymienione w załączniku

Foto Pixabay

– dieta w podróży służbowej do Austrii wzrośnie do 57 euro (z 52 euro), a limit na nocleg do 150 euro (ze 130 euro),

– dieta w podróży służbowej do Belgii wzrośnie do 55 euro (z 48 euro), a limit na nocleg do 200 euro (z 160 euro),

– dieta w podróży służbowej do Francji wzrośnie do 55 euro (z 50 euro), a limit na nocleg do 200 euro (ze 180 euro),

– dieta w podróży służbowej do Wielkiej Brytanii wzrośnie do 45 funtów (z 35 funtów), a limit na nocleg do 220 funtów (z 200 funtów),

– dieta w podróży służbowej do Słowacji wzrośnie do 47 euro (z 43 euro), a limit na nocleg do 132 euro (ze 120 euro),

– dieta w podróży służbowej do Szwecji wzrośnie do 510 SEK (z 459 SEK), a limit na nocleg do 2000 SEK (ze 1800 SEK),

– dieta w podróży służbowej do Austrii wzrośnie do 57 euro (z 52 euro), a limit na nocleg do 150 euro (ze 130 euro),

– limit na nocleg w podróży służbowej do Niemiec wzrośnie do 170 euro (ze 150 euro),

– limit na nocleg w podróży służbowej na Węgry wzrośnie do 143 euro (ze 130 euro),

– limit na nocleg w podróży służbowej do Hiszpanii wzrośnie do 200 euro (ze 160 euro),

– limit na nocleg w podróży służbowej do Turcji wzrośnie do 185 USD (ze 173 USD).

Tu znajdziemy całe rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dziennikustaw.gov.pl)

Dodatkowe koszty w delegacji stanowi środek transportu. Pracownik powinien dostać zwrot poniesionych przez niego kosztów przejazdu na podstawie przedstawionych biletów lub faktur. Jeśli była zgoda na używanie prywatnego samochodu, to tu ilość przejechanych kilometrów mnożymy przez stawkę za kilometr – tyle przysługiwać będzie jako zwrot kosztów. Stawka tzw. kilometrówka obowiązywała od listopada 2007 roku i mimo upływu prawie 15 lat oraz rosnących cen paliwa, inflacji itd., nie była do tej pory zmieniana.

Aktualna stawka za 1 km przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego

  • o poj. skok. do 900 cm3 – 0,89 PLN
  • o poj. skok. pow. 900 cm3 – 1,038 PLN

Rozporządzenie dotyczy  pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników, co wiąże się ze zwolnieniem podatkowym diet i innych kosztów wyjazdów służbowych właśnie do kwot określonych w rozporządzeniu. Jeśli firma zdecyduje, że stawki za wyjazd służbowy będą wyższe, to od tej podwyższonej kwoty będą naliczane podatki.

Co możemy odliczyć w ramach wyjazdu służbowego:

-dietę

1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:

a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kwotę diety jest pomniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, zakładając, że:

1) śniadanie to 15% diety;

2) obiad to 30% diety;

3) kolacja to 30% diety.

Foto Pixabay

– ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu  z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą wprowadzać swoje stawki i regulacje za podróże służbowe, ale nie mogą one określać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej.

Korespondencja Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *