Mediolan: Wystawa FIGURES OF SPEECH

26 stycznia o godzinie 18.00 w Mediolanie, w aA29 art project Milano in Piazza Caiazzo 3, odbędzie się inauguracja wystawy pt. FIGURES OF SPEECH.

Wystawa będzie otwarta do 5 marca.

Kuratorzy
Dobrosława Nowak i Nicola Nitido
Artyści
Helena Minginowicz
Clément Bataille
Giovanni Copelli
Gianna Dispenza


Aby komunikować się i dzielić emocjami, potrzebujemy fizycznej obecności odbiorcy — inaczej nie
jesteśmy w stanie w pełni wyrazić siebie. Jeśli jednak obecność drugiej osoby nie jest możliwa, w grę
wchodzą inne dynamiki, które zniekształcają komunikację.


Popularność dostępnych nam dzisiaj metod komunikowania się, które nie wymagają bezpośredniego
kontaktu z drugą osobą, w tym głównie mediów społecznościowych, zainicjowała szereg badań
filozofów i socjologów. „Estimacy” to termin ukuty w 2001 roku przez Zygmunta Baumana,
oznaczający przeciwieństwo „intimacy,” czyli intymności.


Malarstwo i rzeźba to aktywności twórcze, których natura silnie nawiązuje do doświadczeń artysty, są
równoznaczne z przeżywaniem i dzieleniem się sferą osobistą z drugą osobą. Malarstwo, znane od
starożytności, porównywane było do poezji wizualnej i vice versa; poezj ę porównywano do
malarstwa pisanego. W malarstwie i rzeźbie, dialog między sobą a drugim (oglądającym) zostaje
uwidoczniony, pozbawiony swojej właściwości prywatnego dialogu, staje się definicją tego, co
Bauman opisuje jako typowa dla naszych czasów “estimacy.”


Czym zatem dzisiaj są malarstwo i rzeźba? Jakie znaczenie mają dla komunikacji między ludźmi? Jakie
nowe metody bycia ze sobą proponują lub przeformułowują te istniejące od wieków dziedziny
artystyczne?


Do udziału w wystawie zaprosiliśmy czworo artystów wywodzących z różnych kultur, aby znaleźć
wspólny mianownik a także poszukać różnic w ich postrzeganiu sztuki.


Wystawa, zrealizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, instytutu Polskiego
w Rzymie i Instytutu Adama Mickiewicza, będzie otwarta do 5 marca, zwiedzanie jest możliwe po
wcześniejszym umówieniu się.


aA29 art project, Piazza Caiazzo 3, 20124 Milano. Info: [email protected]

Poniżej informacje nadesłane do Redakcji również w języku włoskim:

aA29 art project è lieta di invitarti all’opening di Figures of Speech, una mostra collettiva a cura di Nicola Nitido e Dobroslawa Nowak.

Figures of Speech esplora l’esperienza dell’intimità e la sua evoluzione alla luce delle odierne modalità di comunicazione e recenti fenomeni sociali. Le opere presentate, molte di esse realizzate ad hoc, rappresentano il lavoro di quattro artisti internazionali: Clement Bataille, Giovanni Copelli, Gianna Dispenza, e Helena Minginowicz. Lo show sarà l’occasione di osservare come le modalità contemporanee di comunicazione, alcune delle quali sembrano superficiali, formano e trasformano la nostra maniera di esprimere l’intimità. La mostra mette in discussione anche il concetto di „estimità„, i.e., l’espressione di elementi intimi e personali a un audience relativo ai mass media, e come si manifesta questa nostra nuova percezione del confine tra sfera pubblica e privata.

La mostra è stata realizzata col supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, l’Istituto Polacco di Roma, e l’Istituto Adam Mickiewicz.

Figures of Speech inaugura il 26 Gennaio 2023 alle 18.

Lo show sarà visibile su appuntamento fino al 5 Marzo 2023.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *