Rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. W. Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Gen. Władysława Andersa. Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2023/2024. Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 11 lipca 2023 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia – 23 maja 2023 roku.

O stypendium w ramach Programu mogą od dwóch lat ubiegać się również osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z regulaminem kandydaci powinni również być uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymować się świadectwem maturalnym uprawniającym do podjęcia studiów wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2021 r.

W procedurze naboru kandydat powinien przedłożyć Kartę Polaka (lub decyzję o jej przyznaniu) lub kopię decyzji o stwierdzeniu polskiego pochodzenia wydaną w trakcie procedury repatriacyjnej. NAWA nie będzie honorowała innych dokumentów oprócz ww.

W ramach stypendium możliwy jest również udział w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce (pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów związanych z planowaną dziedziną studiów).

Wszelkie informacje dot. programu studiów znajdą Państwo na stronie internetowej NAWA.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *