Warszawa: I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres
Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.


Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego
im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami
wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji
i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej
i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady
popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą
się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami
działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji
edukacji polskiej i polonijnej w świecie.


Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja
środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń
nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także
wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które
zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.


Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji
i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji
polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych,
wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach
których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim,
stypendystów i lektorów.


Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja Polska (TVP S.A.).
Osoby zainteresowane udziałem w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki
Polskiej za Granicą są proszone o rejestrację za pośrednictwem formularza
on-line.

Kontakt do organizatora
e-mail: [email protected]


Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii
Kolbego
ul. Nowogrodzka 50/54, 00-695 Warszawa
www.irjp.gov.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *