SPOTKANIA Z POLONIĄ W RAMACH VII EUROPEJSKIEGO FESTIWALU SCHUMANA. 6, 13, 20 oraz 27 maja 2023, godz. 10.00-13.00

Instytut Myśli Schumana pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów organizuje
kolejną już, VII Edycję Europejskiego Festiwalu Schumana, który podejmuje ważne dla Polski i Europy
praktyczne problemy z perspektywy idei Roberta Schumana. Wydarzenia w ramach Festiwalu będą
miały miejsce w całej Polsce i za granicą, w tym w szczególności w Metz, czyli miejscu zamieszkania
Schumana, oraz Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Licząc na Państwa uczestnictwo niezależnie
od tego, w której części Polski i Europy przebywacie, Instytut Myśli Schumana zaprasza do dołączenia
do platformy MS Teams, na której zaplanowaliśmy festiwalowe wydarzenia.


Wraz z licznymi organizacjami polonijnymi uczestniczącymi w projekcie Animatorzy
Wizerunku Polski w Europie, realizowanym w kooperacji z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polonii i Polaków za granicą, pragniemy zaprosić Państwa do
udziału w tym wydarzeniu.


Wypełniając naszą misję, współpracujemy z licznymi mediami w Polsce, w tym z TVP Info
oraz z TVP World (w języku angielskim), które wspierały nas między innymi w ramach Forum Młodego
Pokolenia Schumana w Trójmorzu realizowanego pod Patronatem Pani Marszałek Sejmu, Elżbiety
Witek. TVP World udowodniła do tej pory, że dociera do milionów widzów w Europie.
Głównym obszarem tematycznym, do którego zapraszamy Państwa, jest dzieło
Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, które będzie omawiane na platformie
MS Teams w soboty od godz. 10.00 do 13.00 według następującego porządku:


6 maja – historia Polski
13 maja – polska gospodarka
20 maja – zajęcia Szkoły Animatorów Wizerunku Polski w Europie
27 maja – polska kultura


Wszystkie nasze spotkania będą dotyczyły promocji wizerunku i realizacji ważnych
interesów Polski przez podejmowanie działań za granicą przez Instytut Myśli Schumana we
współpracy z Polakami i Polonią w procesie budowania społeczności Animatorów Wizerunku
Polski.

Odbędą się one pod wskazanym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3as_sv8X_CIkxtBCB2oHpOTCp4dgOdaAif0SQ6_rKZuwQ1%40thread.tacv2/1675691058594?context=%

7b%22Tid%22%3a%22fe15d73b-77e6-4e13-9f1a-e06ef314a6e4%22%2c%22Oid%22%3a%229e957020-e50b-4c5f-9c22-8a6bcd836d9b%22%7d
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *